İnşaat Teknolojileri

İnşaat Teknolojileri proje öncesi maliyetlendirme çalışmaları
ve gelir optimizasyonu yapılarak projede gelir-gider dengesinin optimize edilmesi.

İnşaat Teknolojileri

1. Planlama Danışmanlığı

İş programları analizlerinin yapılarak nerede, ne zaman, ne kadar gibi projede ihtiyaç duyulan sorulara cevap bulunmasının sağlanması ve proje öncesi maliyetlendirme çalışmaları ve gelir optimizasyonu yapılarak projede gelir-gider dengesinin optimize edilmesi.

2. İhale Yönetimi

Teklif süreci sonrası teklif analizlerinin karşılaştırma tablosu ile karşılaştırılması, ihale yönetimi, ihale değerlendirmesi, ön yeterlilik süreci yönetimi ve ihale dokümantasyonu.


3. İnşaat Öncesi Proje Yönetimi

  • Tasarım işeri ve ihale süreci,
  • Tasarım yönetimi ve koordinasyon,
  • İnşaat stratejisi ve metadoloji geliştirme,
  • Ön maliyet tahmini ve planlaması,
  • Değer mühendisliği ve maliyet iyileştirme analizi.

İnşaat Teknolojileri proje öncesi maliyetlendirme çalışmaları ve gelir optimizasyonu yapılarak projede gelir-gider dengesinin optimize edilmesi.

İnşaat Teknolojileri

1. Planlama Danışmanlığı

İş programları analizlerinin yapılarak nerede, ne zaman, ne kadar gibi projede ihtiyaç duyulan sorulara cevap bulunmasının sağlanması ve proje öncesi maliyetlendirme çalışmaları ve gelir optimizasyonu yapılarak projede gelir-gider dengesinin optimize edilmesi.

2. İhale Yönetimi

Teklif süreci sonrası teklif analizlerinin karşılaştırma tablosu ile karşılaştırılması, ihale yönetimi, ihale değerlendirmesi, ön yeterlilik süreci yönetimi ve ihale dokümantasyonu.

3. İnşaat Öncesi Proje Yönetimi

  • Tasarım işeri ve ihale süreci,
  • Tasarım yönetimi ve koordinasyon,
  • İnşaat stratejisi ve metadoloji geliştirme,
  • Ön maliyet tahmini ve planlaması,
  • Değer mühendisliği ve maliyet iyileştirme analizi.

İnşaat Teknolojileri proje öncesi maliyetlendirme çalışmaları ve gelir optimizasyonu yapılarak projede gelir-gider dengesinin optimize edilmesi.