İnşaat Yönetim Çözümleri

İnşaat Yönetim Çözümleri ile
bilişim alanındaki birçok disiplini destekleyecek ileri teknolojiler sunuyoruz.

İnşaat Proje Yönetimi

 • İhtiyaç tespiti ve SWOT analizi
 • Tasarım işleri ve ihale süreci
 • Tasarım Yönetimi ve koordinasyon,
 • Yerel standartlara göre tasarım lokalizasyonu
 • Ön maliyet tahmini ve planlaması
 • Değer mühendisliği ve maliyet iyileştirme analizi,
 • Pazar araştırması ve kritik malzeme seçimi yönetimi,
 • İnşaat stratejisi ve metadoloji geliştirme
 • Mobilizasyon
 • İş sağlığı ve güvenliği planı
 • İnşaat Yönetim Çözümleri


Ülkemizde planlama orta ölçekli ve kurumsal firmalarda giderek önem kazanan bir organizasyon olmuştur.Gelişen teknoloji, yapılan işleri kayıt altına almak, yapılacak işler hakkında tahminler yürütmek ve birtakım önlemler almayı mümkün kılmıştır.Özellikle inşaat sektörünün her alanında yaygınlaşan planlama mühendisliği, gelişen programlarla daha aktif bir hal almıştır.

Bu alanın öncülerinden olan Primavera, Ms Project, Asta Power Project ve Tilos gibi proje yönetim programları ile projeler çok daha efektif ve verimli bir şekilde yönetilmeye ve hayata geçirilmeye başlanmıştır.Dolayısı ile bu programların eğitim ve seminerleri de proje yöneticileri için büyük önem kazanmıştır.

Merkezi İstanbul’da bulunan Grid Group, Kayseri , Ankara , Türkmenistan ve Amsterdam ofisleri ve de sektörde 15 yılı aşkın profesyonel kariyer deneyimine sahip kadrosu ile bu programların eğitim ve danışmanlık hizmetini sunmaktadır.Eğitimlerde uluslararası kabul görmüş bu programlar ile proje yönetimi süreçlerini (başlatma, planlama, yürütme, izleme ve kontrol) ve bu süreçler içerisinde kaynak planlaması, zaman ve maliyet yönetimlerinin nasıl yapılacağını ve bu süreçlerin birbiri ile nasıl entegre edileceğini katılımcılarına aktarmaktır.

Mühendislik ve inşaat, ayrık ve süreç üretimi, kamu yönetimi, finansal servisler vb. gibi sektörlerin planlama ve proje yöneticilerinin projelerini daha efektif ve verimli bir şekilde yönetmesi adına bu eğitimleri almakta ve bu programları kullanmaktadırlar.Ayrıca ülkemizde planlama mühendisliğinin hızla gelişmesi özel sektörle birlikte meslek odalarının ve üniversitelerin de bu eğitimlere ilgisini artırmıştır.

Eğitimler kapsamında, yeni proje oluşturma, aktivitelerin girilmesi, proje takviminin oluşturulması, kaynakların atanması, proje planının kontrolü ve revizyonu, projenin güncellenmesi ve takibi gibi ana başlıklar altında birçok alt başlık ile birlikte uygulamalı bir şekilde anlatılmaktadır.

İnşaat Proje Yönetimi

 • İhtiyaç tespiti ve SWOT analizi
 • Tasarım işleri ve ihale süreci
 • Tasarım Yönetimi ve koordinasyon,
 • Yerel standartlara göre tasarım lokalizasyonu
 • Ön maliyet tahmini ve planlaması
 • Değer mühendisliği ve maliyet iyileştirme analizi,
 • Pazar araştırması ve kritik malzeme seçimi yönetimi,
 • İnşaat stratejisi ve metadoloji geliştirme
 • Mobilizasyon
 • İş sağlığı ve güvenliği planı
 • İnşaat Yönetim Çözümleri

Ülkemizde planlama orta ölçekli ve kurumsal firmalarda giderek önem kazanan bir organizasyon olmuştur.Gelişen teknoloji, yapılan işleri kayıt altına almak, yapılacak işler hakkında tahminler yürütmek ve birtakım önlemler almayı mümkün kılmıştır.Özellikle inşaat sektörünün her alanında yaygınlaşan planlama mühendisliği, gelişen programlarla daha aktif bir hal almıştır.

Bu alanın öncülerinden olan Primavera, Ms Project, Asta Power Project ve Tilos gibi proje yönetim programları ile projeler çok daha efektif ve verimli bir şekilde yönetilmeye ve hayata geçirilmeye başlanmıştır.Dolayısı ile bu programların eğitim ve seminerleri de proje yöneticileri için büyük önem kazanmıştır.

Merkezi İstanbul’da bulunan Grid Group, Kayseri , Ankara , Türkmenistan ve Amsterdam ofisleri ve de sektörde 15 yılı aşkın profesyonel kariyer deneyimine sahip kadrosu ile bu programların eğitim ve danışmanlık hizmetini sunmaktadır.Eğitimlerde uluslararası kabul görmüş bu programlar ile proje yönetimi süreçlerini (başlatma, planlama, yürütme, izleme ve kontrol) ve bu süreçler içerisinde kaynak planlaması, zaman ve maliyet yönetimlerinin nasıl yapılacağını ve bu süreçlerin birbiri ile nasıl entegre edileceğini katılımcılarına aktarmaktır.

Mühendislik ve inşaat, ayrık ve süreç üretimi, kamu yönetimi, finansal servisler vb. gibi sektörlerin planlama ve proje yöneticilerinin projelerini daha efektif ve verimli bir şekilde yönetmesi adına bu eğitimleri almakta ve bu programları kullanmaktadırlar.Ayrıca ülkemizde planlama mühendisliğinin hızla gelişmesi özel sektörle birlikte meslek odalarının ve üniversitelerin de bu eğitimlere ilgisini artırmıştır.

Eğitimler kapsamında, yeni proje oluşturma, aktivitelerin girilmesi, proje takviminin oluşturulması, kaynakların atanması, proje planının kontrolü ve revizyonu, projenin güncellenmesi ve takibi gibi ana başlıklar altında birçok alt başlık ile birlikte uygulamalı bir şekilde anlatılmaktadır.