Oracle Bakım Destek Hizmetleri

Oracle bakım destek danışmanlık ile bilişim alanındaki birçok disiplini destekleyecek
ileri teknolojiler sunuyoruz..

Aktif Olarak Sürdürdüğümüz Başlıca Oracle Bakım Destek Hizmetlerimiz

Çok uluslu liman işletmeleri:

Uçtan uca; Linux, Oracle Enterprise Database, Weblogic, Goldengate, IBM DB2, Websphere yönetim ve destek hizmetleri

Çok uluslu bazı holdingler:

Uçtan uca Oracle DB, Linux, HW Platform, Sanallaştırma, MS Sistemler ve Altyapı yönetim ve destek hizmetleri

Şehir hastaneleri işletmeleri: Oracle Database Appliance Platform, Oracle Databaseler, Oracle VM, Oracle Linux, VMWare Sanallaştırma yönetim ve destek hizmetleri

Bazı Kamu Kurumları: Oracle EBS APPS DBA hizmetleri, DB ve APPS Upgrade, Migration Projeleri, Exadata yönetim ve destek hizmetleri

Bazı Finans Kurumları: Oracle DBA Hizmetleri, Oracle EBS APPS Yönetimi, Migration, Upgrade, GoldenGate yönetim ve destek hizmetleri

Bazı Telekom Firmaları: GoldenGate Migration, Installation, Implementation, Monitoring Desteği

Bazı Yerli Holdingler: Oracle DBA Danışmanlık, Migration, Upgrade, Tuning vb yönetim ve destek hizmetleri

İnşaat Sektörü: Oracle Primareva, Proje Yönetim, DB ve Weblogic Yönetim ve Destek Hizmetleri