IOT Çözümleri

IoT ile amaçlanan şey işlerdeki verimliliği maksimum boyuta çıkarmak.
Bir çok şirket IoT ile güvenliği sağlamakta; bakım-onarım işlerini kolaylaştırmaktadır.

IOT

Çözümler

İçinde bulunduğumuz çağda internet ve akıllı cihazların temas etmediği bir birey neredeyse yok gibi. İnsanlar yaşam şekillerini bile kullandığı cihazlara göre yenilemiş bir vaziyette yaşamlarını sürdürüyor. Akıllı cihazların girmediği ev sayısı neredeyse yok gibi. Akıllı telefon, akıllı televizyon ya da akıllı evler… İnsanlar günümüzde neredeyse hepsini kullanıyor. Fakat IoT (nesnelerin interneti), sadece “akıllı cihaz” ile açıklanamayan; akıllı cihazın çok üzerinde olan bir konsept. Kullanılan ve internete bağlı tüm akıllı cihazların oluşturduğu bir sistem diyebiliriz aslında.


İnternete Bağlı Olacağı Düşünülen Cihaz Sayısı 34 Milyar

Bir çok futurist ve bilim adamı nesnelerin interneti denilen bu sistemi tanımlarken “bütün dünyayı ve o dünyayı içindeki bütün iş gören sektörleri değiştirecek bir devrim” cümlesini rahatlıkla kullanıyor. Yapılan araştırmalar günümüzde internete bağlı cihaz sayısının toplam 12 milyar civarında oduğunu söylüyor ve sayı her geçen gün daha da artıyor. Kullanılan şuan ki teknoloji ile birlikte internete bağlı cihazlar genel olarak bilgisayar, tablet ve cep telefonu. Bilim adamlarının yaptığı çalışmaların gösterdiği şey bu sayının 2020 yılında 34 milyar civarında olacağı. Neredeyse kullandığımız tüm yeni elektronik cihazlarda büyük veri toplama imkanı sağlayan mikro algılayıcılar vardır. Bu mikro algılayıcılardaki verilerin yardımıyla 34 milyar cihazdan gelen anlık bilgilerin internet üzerinden birbirleriyle iletişim kuracağı büyük bir ekosistemden bahsediyoruz.

Farklı Sektörlerde Maximum Verimlilik

IOT'nin Asıl Kullanım Amacı

IOT Çözümleri ile amaçlanan asıl şey işlerdeki verimliliği ve üretkenliği maksimum boyuta çıkarmak. IoT’un gelecekteki beş senelik süreçte ekonomideki yerinin 6 Trilyon USD olacağı futuristler tarafından sıklıkla dile getirilen bir gerçek. Böyle büyük rakamların konuşulduğu bu piyasada haliyle pastadan en büyük payı buna yatırım yapan özel şirketler alacak. Sanayi şirketleri IoT ile 3 büyük fayda sağlayacak; yeni ürünlerin hayata geçirilmesi, üretkenliğin arttırılması ve operasyonel harcamaların azaltılması.

Farklı Sektörlerdeki Kullanım Alanları

Günümüzde en çok kullanılan ve gelişmekte olan sağlık ve ulaşım sektöründe IoT çoktan kullanılmaya ve geliştirilmeye başlandı bile. Ulaşım denilince artık hemen hemen herkesin tercih ettiği havayolu, IoT’un en çok tercih edildiği sektörlerden biri. Bir çok dev havayolu şirketi IoT ile uçuş güvenliği sağlamakta; bakım-onarım alanında işlerini kolaylaştırmaktadır. Aynı zamanda sağlık sektöründe de kronik hastaların durumunun uzaktan takip edilmesi ve hastalığın tekrarlama durumunun önceden tahmin edilmesi gibi konularda da IoT’dan yardım alınmaktadır. IoT sadece ulaşım ve sağlık alanında değil aynı zamanda birbiri ile oldukça bağlantılı olan meteoroloji ve tarımcılık konusunda da insanlara yardım ediyor. Doğru sulama şekillerinden, havadaki yağış durumuna kadar anlık sonuçlar doğuran IoT’un önümüzdeki 15 sene içersinde ekonomideki yeri tam 60 Milyar USD olacak. Bu rakam özel şirketlerin IoT konusunda ne kadar ciddi olduğunu açık bir şekilde gözler önüne seriyor.


IoT Teknolojisi İçin Neler Gerekiyor?

Başta sağlık, turizm ve tarım olmak üzere içinde insan ve teknolojinin olduğu her sektörde olan sistem 3 ana teknoloji yardımıyla hayat buluyor.

  • Bağlı ve Akıllı Sensör Sistemleri
  • Anlık ve Büyük Veri Analiz Teknolojileri
  • Bulut Tabanlı Ölçeklenebilir Altyapı Mimarisi

Bulut teknolojisi günümüzde de sıklıkla kullanılan ve gelecekte de bu sistemin gelişmesinde büyük rol oynayacak bir teknolojik yenilik. IoT cihazları değişen markalarda ve çeşitli lokasyonlarda çalışmaktadır. Bunları bulut teknolojisi ile entegre bir şekilde çalıştırarak cihazların yönetimini kolayca yapabiliriz. Bulut altyapısı yardımıyla milyonlarca veriyi kolayca depolayıp analiz edebilirsiniz.


Oracle ve IoT İlişkisi

Oracle, Bulut Teknolojisindeki güçlü alt yapısı ile birlikte sektörün neredeyse lideri konumunda. Oracle Entegre Bulut IoT sayesinde bütün akıllı cihazlarınızı kolayca bulut ortamında kontrol edebilirsiniz. Ayrıca; Oracle Stream Analytics topladığınız milyonlarca veriyi hızlıca analiz etmenize yardımcı olur. Böylelikle işlemlerinizi eskisine oranla çok daha kolaylaştırırken maliyetlerinizi de aynı oranda azaltırsınız.

İçinde bulunduğumuz çağda internet ve akıllı cihazların temas etmediği bir birey neredeyse yok gibi. İnsanlar yaşam şekillerini bile kullandığı cihazlara göre yenilemiş bir vaziyette yaşamlarını sürdürüyor. Akıllı cihazların girmediği ev sayısı neredeyse yok gibi. Akıllı telefon, akıllı televizyon ya da akıllı evler… İnsanlar günümüzde neredeyse hepsini kullanıyor. Fakat IoT (nesnelerin interneti), sadece “akıllı cihaz” ile açıklanamayan; akıllı cihazın çok üzerinde olan bir konsept. Kullanılan ve internete bağlı tüm akıllı cihazların oluşturduğu bir sistem diyebiliriz aslında.

İnternete Bağlı Olacağı Düşünülen Cihaz Sayısı 34 Milyar

Bir çok futurist ve bilim adamı nesnelerin interneti denilen bu sistemi tanımlarken “bütün dünyayı ve o dünyayı içindeki bütün iş gören sektörleri değiştirecek bir devrim” cümlesini rahatlıkla kullanıyor. Yapılan araştırmalar günümüzde internete bağlı cihaz sayısının toplam 12 milyar civarında oduğunu söylüyor ve sayı her geçen gün daha da artıyor. Kullanılan şuan ki teknoloji ile birlikte internete bağlı cihazlar genel olarak bilgisayar, tablet ve cep telefonu. Bilim adamlarının yaptığı çalışmaların gösterdiği şey bu sayının 2020 yılında 34 milyar civarında olacağı. Neredeyse kullandığımız tüm yeni elektronik cihazlarda büyük veri toplama imkanı sağlayan mikro algılayıcılar vardır. Bu mikro algılayıcılardaki verilerin yardımıyla 34 milyar cihazdan gelen anlık bilgilerin internet üzerinden birbirleriyle iletişim kuracağı büyük bir ekosistemden bahsediyoruz.

Farklı Sektörlerde Maximum Verimlilik

IOT’nin Asıl Kullanım Amacı

IOT Çözümleri ile amaçlanan asıl şey işlerdeki verimliliği ve üretkenliği maksimum boyuta çıkarmak. IoT’un gelecekteki beş senelik süreçte ekonomideki yerinin 6 Trilyon USD olacağı futuristler tarafından sıklıkla dile getirilen bir gerçek. Böyle büyük rakamların konuşulduğu bu piyasada haliyle pastadan en büyük payı buna yatırım yapan özel şirketler alacak. Sanayi şirketleri IoT ile 3 büyük fayda sağlayacak; yeni ürünlerin hayata geçirilmesi, üretkenliğin arttırılması ve operasyonel harcamaların azaltılması.

Farklı Sektörlerdeki Kullanım Alanları

Günümüzde en çok kullanılan ve gelişmekte olan sağlık ve ulaşım sektöründe IoT çoktan kullanılmaya ve geliştirilmeye başlandı bile. Ulaşım denilince artık hemen hemen herkesin tercih ettiği havayolu, IoT’un en çok tercih edildiği sektörlerden biri. Bir çok dev havayolu şirketi IoT ile uçuş güvenliği sağlamakta; bakım-onarım alanında işlerini kolaylaştırmaktadır. Aynı zamanda sağlık sektöründe de kronik hastaların durumunun uzaktan takip edilmesi ve hastalığın tekrarlama durumunun önceden tahmin edilmesi gibi konularda da IoT’dan yardım alınmaktadır. IoT sadece ulaşım ve sağlık alanında değil aynı zamanda birbiri ile oldukça bağlantılı olan meteoroloji ve tarımcılık konusunda da insanlara yardım ediyor. Doğru sulama şekillerinden, havadaki yağış durumuna kadar anlık sonuçlar doğuran IoT’un önümüzdeki 15 sene içersinde ekonomideki yeri tam 60 Milyar USD olacak. Bu rakam özel şirketlerin IoT konusunda ne kadar ciddi olduğunu açık bir şekilde gözler önüne seriyor.

Başta sağlık, turizm ve tarım olmak üzere içinde insan ve teknolojinin olduğu her sektörde olan sistem 3 ana teknoloji yardımıyla hayat buluyor.

  • Bağlı ve Akıllı Sensör Sistemleri
  • Anlık ve Büyük Veri Analiz Teknolojileri
  • Bulut Tabanlı Ölçeklenebilir Altyapı Mimarisi

Bulut teknolojisi günümüzde de sıklıkla kullanılan ve gelecekte de bu sistemin gelişmesinde büyük rol oynayacak bir teknolojik yenilik. IoT cihazları değişen markalarda ve çeşitli lokasyonlarda çalışmaktadır. Bunları bulut teknolojisi ile entegre bir şekilde çalıştırarak cihazların yönetimini kolayca yapabiliriz. Bulut altyapısı yardımıyla milyonlarca veriyi kolayca depolayıp analiz edebilirsiniz.

Oracle, Bulut Teknolojisindeki güçlü alt yapısı ile birlikte sektörün neredeyse lideri konumunda. Oracle Entegre Bulut IoT sayesinde bütün akıllı cihazlarınızı kolayca bulut ortamında kontrol edebilirsiniz. Ayrıca; Oracle Stream Analytics topladığınız milyonlarca veriyi hızlıca analiz etmenize yardımcı olur. Böylelikle işlemlerinizi eskisine oranla çok daha kolaylaştırırken maliyetlerinizi de aynı oranda azaltırsınız.