Openhis e-Sağlık Çözümleri

Openhis e-Sağlık Çözümleri ile
bilişim alanındaki birçok disiplini destekleyecek ileri teknolojiler sunuyoruz.

OpenHIS e-Sağlık Hizmetleri

OpenHIS e-Sağlık Platformumuz Size Ne Sağlar? OpenHIS e-Sağlık çözümümüz etkileşim içinde olduğu hastanelerin yapmış olduğu işlemleri bilgisayar üzerinde gerçekleştirilmesine olanak tanır. Grid Group, Türkmenistan e-Sağlık Projesi, Türkiye Sağlık Bakanlığı Yazılım Geliştirme Projeleri, Azerbaycan Askeri Hastaneleri gibi global çaplı birçok sağlık sektörü proje referansıyla uçtan-uca bir e-Sağlık sistemi çözümü sunar.

Hastane Yönetim Sistemi (HBYS)
OpenHIS klasik bir HBYS çözümü yerine tüm taleplerinize cevap verebilecek gelişmiş bir e-Sağlık platformudur.
Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi (LBYS)
LBYS sistemimiz uluslararası standartlarda üretilmiş farklı sistemler ile entegre çalışabilen bir Bilgi Yönetim Sistemidir.


Görüntü İletişim ve Arşivleme Sistemi (PACS)
Cihazlardan alınan tıbbi görüntüler ile arşivlenmesi ve istenilen bilgisayardan ya da web üzerinden ulaşılmasını sağlar.
Kurumsal İş Zekası (BI)
“Kim?” ve “Ne?” sorularına cevap bulmanın yanısıra; güçlü yetenekleri ile “Neden?” ya da “Eğer böyle olsaydı ne olurdu?” gibi sorulara yanıt verir.
Çağrı Yardım Masası (CRM)
Yardım masası süreçlerinde etkin takip, kontrol, yönetim ve performans değerlendirme aracıdır.
Portal
Hastane portalı, ve hasta portalı, proje portalı ile rahatlıkla özelleştirilebilen uçtan uca bütünleşik çözümler.
Dijital Signage&KIOSK
Dijital Signage ve KIOSK çözümleri ile tüm hastane süreçlerinizi görselleştirerek rahat bir sağlık deneyimi yaşatır.
Isı Takibi
Beklenmedik ısı değişimleri karşısında sistem otomatik olarak talebe bağlı olarak e-mail veya sms atarak bilgilendirmede bulunur.
Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri
Hasta, hasta yakınları, evde bakıma muhtaç hastanın ve talepte bulunan kişi bilgilerini belirterek evde bakım hastasının bilgileri programa kayıt eder.


OpenHIS Avantajları

 • Tıbbi Karar Verme Sürecinde Destek Olur.
 • Kağıdı Ortadan Kaldırır.
 • Mobil Entegrasyon & Raporlama
 • Etkin Kaynak Yönetimi
 • Modüler Yapı
 • Browser & İşletim Sistemi & Platform Bağımsız
 • Çoklu Dil Desteği
 • Cloud Desteği
 • Rapor Dönüş Sürelerini Optimize Eder.
 • Coğrafi Bilgi Modelleme

Kullanılan Teknolojiler

JAVA
Platformunu geliştirirken mümkün olduğunca esnek olmaya çalıştığımız için yazılım geliştirme platformu olarak Java’yı kullandık. Bu sayede GTS Sunucusunu ister Linux tabanlı, ister Windows tabanlı sunucularda saniyeler içinde çalışır hale getirebilirsiniz.

WEBSOCKET
Platformunun iletişim katmanı, HTTP yanında WebSocketkullanır. GTS Sunucusundan gelen ve sunucuya giden her türlü bilgi WebSocket üzerinden gönderilir.

Hibernate
Platformunda Hibernate kullanarak, kompleks veritabanı sorgularında dahi veritabanına özel SQL yazmak yerine tüm veritabanları için ortak bir dil olan HQL ile sorgular yazarak, uygulamamızı farklı veritabanı sistemleri ile uyumlu bir yazılım haline getirdik.

ExtJS
Javascript gibi tam obje tabanlı olmayan bir dilin üzerine kendi geliştirdiği kütüphaneler ile bileşenlerin tam anlamıyla obje tabanlı olmasını sağlamaktadır. Bu nedenle EriaJS istemcisi, büyük oranda ExtJS üzerine inşa edilmiştir.


Replikasyon ve Disaster İle Verileriniz Emin Ellerde

Uzak networkler de bulunan veri tabanları kendilerini eşleyebilirler. Bu sayede tüm sistemler birbirinin ikizi olarak çalışırlar, bunun için veri tabanlarının aynı olmasına gerek yoktur, replikasyon işlemini OpenHIS sunucuları kendileri yaparlar.Sunuculardan birisinin durması sistemi etkilemez sistem çalışmaya devam eder. Load balancerler kullanıcıları aktif olan sistem otomatik olarak yönlendirir.

Sağlık Sektöründe Grid Group

 • Türkmenistan e-Sağlık Projesi
 • Azerbaycan – Ordu Hastaneleri
 • Kırgızistan – Sağlık Bakanlığı Danışmanlığı
 • Türkiye Sağlık Bakanlığı – Sağlık Çalışanları Prim Hesaplama Çözümü
 • Türkiye Sağlık Bakanlığı – Hastane Bilgi Yönetim Sistemi
 • Emsey Hastaneleri – Karar Destek Sistemleri
 • HBYS
 • Hastaların geçmiş muayene bilgilerine ekrandan hızlıca ulaşım sağlar.
 • Network işletim sistemi ve veritabanı yönetim sistemi katmanından bağımsız çalışmalar yapabilirsiniz.
 • HTML, PDF, EXCEL ve MS Word formatlarında kolayca raporlanabilir verilere ulaşabilirsiniz.
 • Online faturalandırma ve muhasebeleştirme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
 • Maaş bordro ve ek ödeme bordro sistemleri ile entegre bir yapı sunar.
 • Versiyon güncellemeleri internet üzerinden hızlı ve kolayca yapılabilir.
 • Ulusal ve Uluslararası Standartlara uyumludur.
 • Kendi içerisinde çevrimiçi mesajlaşma imkanı.
 • İstenen tetkike bağlı kullanılan malzemeyi, otomatik olarak stoktan düşme özelliğine sahiptir.
 • Geriye dönük toplu takip almaya olanak sağlar.
 • Sınırsız tetkik ve ücret tarifesi ve dönemi oluşturulabilir.
 • Tek tuş ile stok durumunu görmeniz mümkündür.
 • Reçete, tanı seçimlerinde karaktere göre dinamik sorgulamalar gerçekleştirilebilir.
 • Her hekim kendi sık kullanılan tanılarını belirleyebilir.
 • Diğer kurum ve kuruluşlarla XML web servisleri üzerinden veri alışverişi yapılabilir.
 • LBYS
 • LIS desteği olan tüm laboratuvar cihazları ile entegre çalışır.
 • Barkod çıktısı ile desteklenen LBS, hataları ve karışıklıkları ortadan kaldırır.
 • Hastanın tüm tahlil sonuçları tek tuşla ekranınıza gelir.
 • Hastanızın daha önceki tahlillerine kolay erişim.
 • Hastanın normal değerleri cinsiyet, yaş vb. alt gruplara göre tanımlanmıştır. Normal değer sınırları aşılması durumunda yukarı ve aşağı oklar ile kullanıcı uyarılmaktadır.
 • Tetkikler; acil, öncelikli ya da rutin olarak öncelik sıralamasına göre belirlenir.
 • LBS cihazların çalışmadığı hesaplamalı testler için, özel formüller tanımlanarak sonuçlandırılmasını sağlar.
 • Mükerrer istem kontrolü ve uyarı sistemi mevcuttur.
 • Her Laboratuvar biriminin (Mikrobiyoloji, Patoloji vb.) kendine özgü sonuçları için giriş ekranı bulunmaktadır.
 • Tetkike Bağlı Malzeme tanımaları sayesinde laboratuar stoklarının takip edilebilmesi LBS ile daha kolay yapılabilmektedir.
 • PACS
 • PACS sağlık kuruluşlarına kağıtsız, filmsiz bir yapı sunarak film tekrarı, filmlerin kaybedilmesi, zaman içinde çevresel koşullar nedeniyle deforme olması, film baskısından kaynaklanabilecek bozuklukları ortadan kaldırarak sorun yaşanmamasını sağlar.
 • Filmlerin banyo işleminden geçirilmesi, banyo sularının ve filmlerin çevreyi kirletmesi, kaset taşıma, kasetlerin tarayıcılarda okunması ve sonuçlarının beklenmesi işlemleri olmadığı için vakit kaybı yaşanmaz.
 • Filmlerin hastane içinde veya hastaneler arasında taşınmasına, hastaların filmleri evlerinde saklamalarına, filmleri saklamak için hastanelerde geniş fiziksel mekanlar oluşturulmasına gerek duyulmadan işlemler kolaylıkla halledilebilir.
 • BI
 • Sağlık işletmeleri için tasarlanmış ve bir işletmenin her düzeyde karar vericisinin, yine o işletmeye ait tıbbi, idari ve mali veriler üzerinden yapılan analizler ile karar süreçlerini destekleyen, bir karar destek sistemidir.
 • Hem tek bir hastane ve hem de bir den çok hastanenin (zincir ve/veya kampüs hastaneler) karar destek gereksinimi için gerekli verileri toparlayıp/bir araya getirip karar vericiler için anlamlı bilgiler haline dönüştürür.
 • Sonuçları kullanıcının tercihi doğrultusunda form, rapor, grafik, dashboard vb. farklı formatlarda göstererek etkin bir sunum sağlar.
 • CRM
 • Proje kapsamında bundan önce yüzlerce hastane projesinde kullanılmış olan ve uygulamamız hem yazılım geliştirme sürecinde hem de istek/bildirim takibinde etkin takip, kontrol, yönetim ve performans değerlendirme aracı olarak kullanılacaktır.
 • Kendi mühendislerimiz tarafından sağlık bilişimi projeleri yönetimi için tasarlanmış, bu nedenle sağlık sektörünün dinamik ve talepkar yapısına uygun bir uygulamadır.
 • Tümüyle parametrik, kural ve iş süreç tabanlı yapısıyla pratik gereksinimler ve performans göstergeleri ile şekillenebilir bir tasarım esnekliği sağlamaktadır.
 • Kullanıcı istekleri sistem üzerinden sistemin geldiği andan istemin kapatıldığı ana kadar takip edilebilir öncelikler belirlenebilir.
 • Performans değerlendirmeler ve karşılaştırmalar yapılabilir, istenilen formatta rapor bildirimleri alınabilir.
 • PORTAL
  Proje Portal
 • Proje Belgelerini Arşivi
 • Proje Zamanlama Yönetimi
 • Maliyet Yönetimi
 • Kalite ve Performans Yönetimi
 • Takım Yönetimi
 • Kurumsal Hafıza
 • Personel Portal
 • Kişisel Kimlik Bilgileri
 • Vardiya Planlaması
 • Eğitim Plan ve Programlar
 • Ek Ödeme ve Maaş Bilgileri
 • Çalışma Durumu
 • Sosyal Etkinlikler ve Duyurular
 • Mesaj
 • Hasta Portal
 • Laboratuvar Sonuçları
 • Radyoloji Sonuçları
 • Patoloji Sonuçları
 • Mesaj Bırakma
 • DGITAL SIGNAGE KIOSK

  Hastalar, ihtiyaçları olacak tüm bilgilere poliklinik odalarının kapılarının üzerinde bulunan LCD monitörlerden poliklinik adını, hekim adını, kendilerine ait olan sıra numaralarını, muayene olan/olacak hastaların bilgilerini oturdukları yerden kolay ve hızlıca erişim sağlayabilirler.

  Belirli bir düzen içinde polikliniklere alınan hastalar, polikliniklerden ilgili servislere hasta kayıt ve kabul bölümüne gitmeden doğrudan geçebiliyorlar.

 • Randevu Sistemleri ile tam entegrasyon sağlar
 • Provizyon (Borç sorgulama) işlemleri yapılabiliyor
 • Sistem, ayrıcalıklı davranışların ve kişisel inisiyatiflerin önüne geçiyor
 • Hasta odaları, yetki dahilinde gerçek zamanlı (online) izlenebiliyor
 • İnteraktif tanıtım araçları ile modern bir vizyon oluşturuyor
 • Hastane süreçlerine destek oluyor
 • Hastaların hastane içinde kalış sürelerini azaltıyor
 • Kiosk Sistemi ile sağlık alanıyla ilgili her türlü bilgiye ulaşmak mümkün oluyor
 • Hekim Seçme Hakkı sunuyor
 • Kiosk ekranındaki hatırlatıcı bilgiler hastaları uyarıyor
 • ISI TAKİBİ

  Aşılar saklanması gereken ısıdan daha düşük veya daha yüksek ısılara maruz bırakıldıklarında etkinliklerini kaybeden maddeler oldukları için sürekli kontrolü gereklidir. Kullanılan aşılar etkin değilse yüksek aşılama oranlarına ulaşmak bir yarar sağlamayacaktır.

  Sistemimiz soğuk odalara ve buzdolaplarına konulan ısı takip cihazları sayesinde ısı ölçümlerini sürekli izleyebilmekte ve raporlamaktadır. Beklenmedik ısı değişimlerinde, Soğuk Zincir sorumluları SMS ya da Mail desteği ile uyarılır böylece sistemdeki aşı kaybı engellenmiş olur. Sistemin sonuçları enternasyonal enstitülerce kalibre edilmiş ve neticeleri belgelendirilmiş.

  EVDE BAKIM
 • Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri; Hasta, hasta yakınları, mülki amir, kolluk kuvveti ya da mahalle komşuları telefon, form veya web üzerinden evde bakıma muhtaç hastanın ve talepte bulunan kişi bilgilerini belirterek evde bakım hastasının bilgileri programa kayıt edilir. Yapılan müracaatlar evde bakım hastasına en Evde Sağlık birimlerine yönlendirilir.
 • Evde Sağlık birimi tarafından hastanın evde bakıma muhtaç olup olmadığının saptanması için doktor hastaya yönlendirilir.
 • Doktor değerlendirme muayenesini gerçekleştirir. Muayene sonucuna göre müracaatı kabul veya reddeder.
 • Müracaatı kabul gören hasta için program üzerinde evde sağlık hizmeti planı çıkartılır.
 • Hastanın rutin muayene ve bakım işlemleri programa kaydedilir ve takibi sağlanır.
 • OpenHIS e-Sağlık Platformumuz Size Ne Sağlar?

  OpenHIS e-Sağlık çözümümüz etkileşim içinde olduğu hastanelerin yapmış olduğu işlemleri bilgisayar üzerinde gerçekleştirilmesine olanak tanır. Grid Group, Türkmenistan e-Sağlık Projesi, Türkiye Sağlık Bakanlığı Yazılım Geliştirme Projeleri, Azerbaycan Askeri Hastaneleri gibi global çaplı birçok sağlık sektörü proje referansıyla uçtan-uca bir e-Sağlık sistemi çözümü sunar.

  Hastane Yönetim Sistemi (HBYS)

  OpenHIS klasik bir HBYS çözümü yerine tüm taleplerinize cevap verebilecek gelişmiş bir e-Sağlık platformudur.

  Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi (LBYS)

  LBYS sistemimiz uluslararası standartlarda üretilmiş farklı sistemler ile entegre çalışabilen bir Bilgi Yönetim Sistemidir.


  Görüntü İletişim ve Arşivleme Sistemi (PACS)

  Cihazlardan alınan tıbbi görüntüler ile arşivlenmesi ve istenilen bilgisayardan ya da web üzerinden ulaşılmasını sağlar.

  Kurumsal İş Zekası (BI)

  “Kim?” ve “Ne?” sorularına cevap bulmanın yanısıra; güçlü yetenekleri ile “Neden?” ya da “Eğer böyle olsaydı ne olurdu?” gibi sorulara yanıt verir.

  Çağrı Yardım Masası (CRM)

  Yardım masası süreçlerinde etkin takip, kontrol, yönetim ve performans değerlendirme aracıdır.

  Portal

  Hastane portalı, ve hasta portalı, proje portalı ile rahatlıkla özelleştirilebilen uçtan uca bütünleşik çözümler.

  Dijital Signage & KIOSK

  Dijital Signage ve KIOSK çözümleri ile tüm hastane süreçlerinizi görselleştirerek rahat bir sağlık deneyimi yaşatır.

  Isı Takibi

  Beklenmedik ısı değişimleri karşısında sistem otomatik olarak talebe bağlı olarak e-mail veya sms atarak bilgilendirmede bulunur.

  Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri

  Hasta, hasta yakınları, evde bakıma muhtaç hastanın ve talepte bulunan kişi bilgilerini belirterek evde bakım hastasının bilgileri programa kayıt eder.


  Kullanılan Teknolojiler

  JAVA
  Platformunu geliştirirken mümkün olduğunca esnek olmaya çalıştığımız için yazılım geliştirme platformu olarak Java’yı kullandık. Bu sayede GTS Sunucusunu ister Linux tabanlı, ister Windows tabanlı sunucularda saniyeler içinde çalışır hale getirebilirsiniz.

  WEBSOCKET
  Platformunun iletişim katmanı, HTTP yanında WebSocketkullanır. GTS Sunucusundan gelen ve sunucuya giden her türlü bilgi WebSocket üzerinden gönderilir.

  Hibernate
  Platformunda Hibernate kullanarak, kompleks veritabanı sorgularında dahi veritabanına özel SQL yazmak yerine tüm veritabanları için ortak bir dil olan HQL ile sorgular yazarak, uygulamamızı farklı veritabanı sistemleri ile uyumlu bir yazılım haline getirdik.

  ExtJS
  Javascript gibi tam obje tabanlı olmayan bir dilin üzerine kendi geliştirdiği kütüphaneler ile bileşenlerin tam anlamıyla obje tabanlı olmasını sağlamaktadır. Bu nedenle EriaJS istemcisi, büyük oranda ExtJS üzerine inşa edilmiştir.


  Replikasyon ve Disaster İle Verileriniz Emin Ellerde

  Uzak networkler de bulunan veri tabanları kendilerini eşleyebilirler. Bu sayede tüm sistemler birbirinin ikizi olarak çalışırlar, bunun için veri tabanlarının aynı olmasına gerek yoktur, replikasyon işlemini OpenHIS sunucuları kendileri yaparlar.Sunuculardan birisinin durması sistemi etkilemez sistem çalışmaya devam eder. Load balancerler kullanıcıları aktif olan sistem otomatik olarak yönlendirir.

  Sağlık Sektöründe Grid Group
  • Türkmenistan e-Sağlık Projesi
  • Azerbaycan – Ordu Hastaneleri
  • Kırgızistan – Sağlık Bakanlığı Danışmanlığı
  • Türkiye Sağlık Bakanlığı – Sağlık Çalışanları Prim Hesaplama Çözümü
  • Türkiye Sağlık Bakanlığı – Hastane Bilgi Yönetim Sistemi
  • Emsey Hastaneleri – Karar Destek Sistemleri