Proje Yönetimi

İnşaat Çözümleri Proje Yönetimi ile
bilişim alanındaki birçok disiplini destekleyecek ileri teknolojiler sunuyoruz.

İnşaat Çözümleri

Ülkemizde planlama orta ölçekli ve kurumsal firmalarda giderek önem kazanan bir organizasyon olmuştur.Gelişen teknoloji, yapılan işleri kayıt altına almak, yapılacak işler hakkında tahminler yürütmek ve birtakım önlemler almayı mümkün kılmıştır.Özellikle inşaat sektörünün her alanında yaygınlaşan planlama mühendisliği, gelişen programlarla daha aktif bir hal almıştır.

Bu alanın öncülerinden olan Primavera, Ms Project, Asta Power Project ve Tilos gibi proje yönetim programları ile projeler çok daha efektif ve verimli bir şekilde yönetilmeye ve hayata geçirilmeye başlanmıştır.Dolayısı ile bu programların eğitim ve seminerleri de proje yöneticileri için büyük önem kazanmıştır.

Merkezi İstanbul’da bulunan Grid Group, Kayseri , Ankara , Türkmenistan ve Amsterdam ofisleri ve de sektörde 15 yılı aşkın profesyonel kariyer deneyimine sahip kadrosu ile bu programların eğitim ve danışmanlık hizmetini sunmaktadır.Eğitimlerde uluslararası kabul görmüş bu programlar ile proje yönetimi süreçlerini (başlatma, planlama, yürütme, izleme ve kontrol) ve bu süreçler içerisinde kaynak planlaması, zaman ve maliyet yönetimlerinin nasıl yapılacağını ve bu süreçlerin birbiri ile nasıl entegre edileceğini katılımcılarına aktarmaktır.


Peki Bu Eğitimleri Kimler Almaktadır?

Mühendislik ve inşaat, ayrık ve süreç üretimi, kamu yönetimi, finansal servisler vb. gibi sektörlerin planlama ve proje yöneticilerinin projelerini daha efektif ve verimli bir şekilde yönetmesi adına bu eğitimleri almakta ve bu programları kullanmaktadırlar.Ayrıca ülkemizde planlama mühendisliğinin hızla gelişmesi özel sektörle birlikte meslek odalarının ve üniversitelerin de bu eğitimlere ilgisini artırmıştır.

Eğitimler kapsamında, yeni proje oluşturma, aktivitelerin girilmesi, proje takviminin oluşturulması, kaynakların atanması, proje planının kontrolü ve revizyonu, projenin güncellenmesi ve takibi gibi ana başlıklar altında birçok alt başlık ile birlikte uygulamalı bir şekilde anlatılmaktadır.
İnşaat Öncesi Proje Yönetimi

 • İhtiyaç tespiti ve SWOT analizi,
 • Tasarım işleri ve ihale süreci,
 • Tasarım Yönetimi ve koordinasyon,
 • Yerel standartlara göre tasarım lokalizasyonu,
 • Ön maliyet tahmini ve planlaması,
 • Değer mühendisliği ve maliyet iyileştirme analizi,
 • Pazar araştırması ve kritik malzeme seçimi yönetimi,,
 • İnşaat stratejisi ve metadoloji geliştirme,
 • Mobilizasyon,
 • İş sağlığı ve güvenliği planı

Planlama Danışmanlığı

 • Zaman yönetimi analizlerinin yapılması,
 • Bütçe ve kaynak yönetimi optimizasyonu sağlanarak fiyat / performans başarısının maksimize edilmesi,
 • Süreçlerin inşaat öncesi planlanarak proje hakimiyetinin atlatılması,
 • İş programları analizlerinin yapılarak nerede, ne zaman, ne kadar gibi projede ihtiyaç duyulan sorulara cevap bulunmasının sağlanması,
 • Proje öncesi maliyetlendirme çalışmaları ve gelir optimizasyonu yapılarak projede gelir-gider dengesinin optimize edilmesi.

Ofislerin ve Konutların Yönetimi

 • Yönetim planının oluşturulması,
 • İşletme bütçesinin oluşturulması,
 • Organizasyonel yapının ve iş tanımlarının belirlenmesi,
 • Alt yüklenici ve / veya teknik ekibi organizasyonu süreç yönetimi,
 • Rakip, Pazar ve SWOT analizlerinin gerçekleştirilmesi

Franchising Yönetimi

 • Grid Group, mevcut ekiplerini proje yaşam döngüsü içinde uzmanlık alanlarında desteklemeyi tercih eden müşteriler için proje yönetimi danışmanlığı hizmetleri sunar.
 • İnşaat planlaması, tasarım koordinasyonu ve yönetimi, ihale yönetimi, anlaşmazlık çözme hizmetleri uzmanı olduğumuz konulardan belli başlılarındandır.

İhale Yönetimi • İhale dokümantasyonu,
 • Ön yeterlilik süreci yönetimi,
 • İhale şartnamesi ve taslak kontrat hazırlanması,
 • İhale yönetimi,
 • İhale değerlendirme,
 • Teklif süreci sonrası teklif analizlerinin karşılaştırma tablosu ile karşılaştırılması,
 • Kontrat pazarlık, değerlendirme ve anlaşma süreci yönetimi,
 • Final kontratı ve yer teslimi süreci.


Kiralama Danışmanlığı

 • Sektörel kiralama analizi hizmetleri,
 • Adayların kiracılarla yaptığı ön toplantıların analizi,
 • Yatırımcı ve kira veren kurum arasında köprü oluşturulması,
 • Kira sözleşmelerinin oluşturulması ve gerekli düzeltmelerin yapılması.
 • İş yönetmeliği kitabının ve dekorasyon çerçevesinin oluşturulması.
 • Alışveriş merkezi performans analizlerinin yapılarak bu analiz doğrultusunda yeni bir kira planı oluşturulması.
 • Yeniden kiralama.

İnşaat Çözümleri

Ülkemizde planlama orta ölçekli ve kurumsal firmalarda giderek önem kazanan bir organizasyon olmuştur.Gelişen teknoloji, yapılan işleri kayıt altına almak, yapılacak işler hakkında tahminler yürütmek ve birtakım önlemler almayı mümkün kılmıştır.Özellikle inşaat sektörünün her alanında yaygınlaşan planlama mühendisliği, gelişen programlarla daha aktif bir hal almıştır.

Bu alanın öncülerinden olan Primavera, Ms Project, Asta Power Project ve Tilos gibi proje yönetim programları ile projeler çok daha efektif ve verimli bir şekilde yönetilmeye ve hayata geçirilmeye başlanmıştır.Dolayısı ile bu programların eğitim ve seminerleri de proje yöneticileri için büyük önem kazanmıştır.

Merkezi İstanbul’da bulunan Grid Group, Kayseri , Ankara , Türkmenistan ve Amsterdam ofisleri ve de sektörde 15 yılı aşkın profesyonel kariyer deneyimine sahip kadrosu ile bu programların eğitim ve danışmanlık hizmetini sunmaktadır.Eğitimlerde uluslararası kabul görmüş bu programlar ile proje yönetimi süreçlerini (başlatma, planlama, yürütme, izleme ve kontrol) ve bu süreçler içerisinde kaynak planlaması, zaman ve maliyet yönetimlerinin nasıl yapılacağını ve bu süreçlerin birbiri ile nasıl entegre edileceğini katılımcılarına aktarmaktır.

Peki Bu Eğitimleri Kimler Almaktadır?

Mühendislik ve inşaat, ayrık ve süreç üretimi, kamu yönetimi, finansal servisler vb. gibi sektörlerin planlama ve proje yöneticilerinin projelerini daha efektif ve verimli bir şekilde yönetmesi adına bu eğitimleri almakta ve bu programları kullanmaktadırlar.Ayrıca ülkemizde planlama mühendisliğinin hızla gelişmesi özel sektörle birlikte meslek odalarının ve üniversitelerin de bu eğitimlere ilgisini artırmıştır.

Eğitimler kapsamında, yeni proje oluşturma, aktivitelerin girilmesi, proje takviminin oluşturulması, kaynakların atanması, proje planının kontrolü ve revizyonu, projenin güncellenmesi ve takibi gibi ana başlıklar altında birçok alt başlık ile birlikte uygulamalı bir şekilde anlatılmaktadır.İnşaat Öncesi Proje Yönetimi

 • İhtiyaç tespiti ve SWOT analizi,
 • Tasarım işleri ve ihale süreci,
 • Tasarım Yönetimi ve koordinasyon,
 • Yerel standartlara göre tasarım lokalizasyonu,
 • Ön maliyet tahmini ve planlaması,
 • Değer mühendisliği ve maliyet iyileştirme analizi,
 • Pazar araştırması ve kritik malzeme seçimi yönetimi,,
 • İnşaat stratejisi ve metadoloji geliştirme,
 • Mobilizasyon,
 • İş sağlığı ve güvenliği planı

Planlama Danışmanlığı

 • Zaman yönetimi analizlerinin yapılması,
 • Bütçe ve kaynak yönetimi optimizasyonu sağlanarak fiyat / performans başarısının maksimize edilmesi,
 • Süreçlerin inşaat öncesi planlanarak proje hakimiyetinin atlatılması,
 • İş programları analizlerinin yapılarak nerede, ne zaman, ne kadar gibi projede ihtiyaç duyulan sorulara cevap bulunmasının sağlanması,
 • Proje öncesi maliyetlendirme çalışmaları ve gelir optimizasyonu yapılarak projede gelir-gider dengesinin optimize edilmesi.