BIM Çözümleri

BIM Çözümleri, bir yapı projesinin yaşam dönemi boyunca gerekli olabilecek
tasarım ve proje verilerinin dijital alanda yönetilmesini sağlar.

BIM Nedir?

Bir Yapı projesinin yaşam dönemi boyunca gerekli olabilecek tasarım ve proje verilerinin dijital formatta yönetilmesini sağlayan etkileşimli politikalar, süreçler ve teknolojilerin tamamına Building Information Modelling yani Bina Bilgi Modellemesi deniliyor. İnşaat sektörü ihtiyaçları ve her geçen gün gelişen teknoloji göz önünde bulundurulduğunda BIM gelecekteki yeni standart haline geliyor.

NEDEN BIM?

BIM’i kullanarak, binaların kalitesini artırabilir, bina yaşam döngüsü maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilir, tasarım projelerini baştan sona daha iyi anlayabilir, operasyonel verimlilikleri optimize edebilir ve doluluk gibi elverişli kullanım oranlarını artırabilirsiniz. Kısaca BIM çeşitli proje tarafları arasında veri ve bilgi alışverişine dayanan işbirlikçi bir çalışma yöntemini ifade eder.

3 Boyutlu Modelden 7 Boyutlu Tümleşik Sistemlere…

İnşaat sektörü, projelerde yıllardır kullanmakta olduğu 2D yöntemini terk etmeye başlıyor ve 3D modelleri kullanarak yeni bir sürece geçiş yapıyor.

Bım Çözümleri , Bir Yapı Projesinin yaşam dönemi boyunca gerekli olabilecek tasarım ve proje verilerinin dijital alanda yönetilmesini sağlar.

BİM’ in 3D modellemeden başka bir şey olmadığı düşünülmüştür, Fakat aslında bundan daha fazlasını içerir. BIM ve BIM sistemlerinin ve benzer teknolojilerin alt kümeleri, 3D’den (genişlik, yükseklik ve derinlik) daha fazlasını içerir, 4D (zaman), 5D (maliyet) ve hatta 6D (daha önce yapılan işlem) gibi daha fazla boyut içerebilir.

BIM, Yapıyı Şantiyede Kurmadan Önce Çözümler Üretme Fırsatını Getiriyor:

Yapılandırılabilir bir model ile yapı, neredeyse prototip haline getirilebilir. Proje tarafları olarak tasarımı daha kolay anlayabilir ve gözden geçirebilirsiniz. Bu da doğruluğunu ve eksiksizliğini garanti eder, alternatifleri maliyet ve diğer proje parametreleri açısından görselleştirir ve değerlendirir. Proje yönetim süreçlerinde mimari ve inşaat arası iletişim ve koordinasyon kolaylaşır ve tasarım aşamasında olası problemler önceden belirlenerek ortadan kaldırılır.


Detaylarla BIM i Nasıl Uyguluyoruz?

2D’ DEN 3D’ YE DÖNÜŞÜM
 • Her bir detay seviyesinde 2 boyutlu çizimleri 3 boyutlu modellere aktarıyoruz.
 • Mimari, yapısal, mekanik ve elektrik çizimleri ve diğer CAD çizimlerini dönüştürüyoruz.
 • Disiplinler arası koordinasyonu sağlıyoruz.
CLUSH DETECTION (ÇAKIŞMA KONTROLÜ)
 • Model veya projede olası çakışmaları saptıyoruz. Böylece inşaat alanında imalat yapılmadan önlenebilir hale geliyor.
 • Çakışma kontrolü sayesinde Shop Drawing (Saha Uygulamaları) yapılmasını sağlıyoruz.
BPM VE KOORDİNASYON
 • İsteğe bağlı bulut tabanlı sistem.
 • Süreçlerin entegrasyonunu, sözleşme yönetimi, dokümantasyon ile birlikte çalışabilirliğini sağlıyoruz.
 • Sanal Arşiv oluşma süreçlerini başlatıyoruz.
 • Tedarik Yönetimi ve Stok Yönetimi uygulama süreçlerini oluşturuyoruz.
PLANLAMA VE KONTROL
 • Entegre görselleştirme süreci sayesinde proje etkinliği arttırılıyor.
 • 3D öğelerin ve zamanın mantıksal dizini ile bağlanarak kullanılması sağlıyoruz.
 • Malzeme, ekipman ve çalışan kaynaklarını belirleyerek, aktivitelerin sıralanması, çalışanlara görev atanması ile verimlilik endeksini oluşturuyoruz.
 • Mikro ve Makro Planlama.
5D MALİYET YÖNETİMİ
 • 3D modelden doğrudan maliyet çıkarabiliyoruz.
 • Miktar ve maliyet verilerini işleyerek Programlama Entegrasyonu (tahmin, sözleşme, bütçeleme ve düzenleme) oluşturuyor ve 5D yani maliyet yönetimini entegre ediyoruz.
 • Proje ihale aşamasından başlayan ve Proje bitene kadar maliyetlerin, tasarımın ve siparişlerin iş birliğini mümkün kılıyoruz.
NEDEN BIM İMPLEMENTASYONU?

Dünya standartlarında, Yapı sektöründeki IT sistemleri, BIM süreçlerini tam olarak destekleyerek proje yönetimini optimize eder ve geliştirir. Olası riskleri henüz sahada gerçekleşmeden öngörür, önlem alır ve BIM e geçerek Dünya standartlarına uyum sağlarsınız.

BIM Nedir?

Bir Yapı projesinin yaşam dönemi boyunca gerekli olabilecek tasarım ve proje verilerinin dijital formatta yönetilmesini sağlayan etkileşimli politikalar, süreçler ve teknolojilerin tamamına Building Information Modelling yani Bina Bilgi Modellemesi deniliyor. İnşaat sektörü ihtiyaçları ve her geçen gün gelişen teknoloji göz önünde bulundurulduğunda BIM gelecekteki yeni standart haline geliyor.

NEDEN BIM?

BIM’i kullanarak, binaların kalitesini artırabilir, bina yaşam döngüsü maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilir, tasarım projelerini baştan sona daha iyi anlayabilir, operasyonel verimlilikleri optimize edebilir ve doluluk gibi elverişli kullanım oranlarını artırabilirsiniz. Kısaca BIM çeşitli proje tarafları arasında veri ve bilgi alışverişine dayanan işbirlikçi bir çalışma yöntemini ifade eder.3 Boyutlu Modelden 7 Boyutlu Tümleşik Sistemlere…

İnşaat sektörü, projelerde yıllardır kullanmakta olduğu 2D yöntemini terk etmeye başlıyor ve 3D modelleri kullanarak yeni bir sürece geçiş yapıyor.

Bım Çözümleri , Bir Yapı Projesinin yaşam dönemi boyunca gerekli olabilecek tasarım ve proje verilerinin dijital alanda yönetilmesini sağlar.

BİM’ in 3D modellemeden başka bir şey olmadığı düşünülmüştür, Fakat aslında bundan daha fazlasını içerir. BIM ve BIM sistemlerinin ve benzer teknolojilerin alt kümeleri, 3D’den (genişlik, yükseklik ve derinlik) daha fazlasını içerir, 4D (zaman), 5D (maliyet) ve hatta 6D (daha önce yapılan işlem) gibi daha fazla boyut içerebilir.

BIM, Yapıyı Şantiyede Kurmadan Önce Çözümler Üretme Fırsatını Getiriyor:

Yapılandırılabilir bir model ile yapı, neredeyse prototip haline getirilebilir. Proje tarafları olarak tasarımı daha kolay anlayabilir ve gözden geçirebilirsiniz. Bu da doğruluğunu ve eksiksizliğini garanti eder, alternatifleri maliyet ve diğer proje parametreleri açısından görselleştirir ve değerlendirir. Proje yönetim süreçlerinde mimari ve inşaat arası iletişim ve koordinasyon kolaylaşır ve tasarım aşamasında olası problemler önceden belirlenerek ortadan kaldırılır.