სამშენებლო ტექნოლოგიები | Grid Group

სამშენებლო ტექნოლოგიები

პროექტში შემოსავლისა და ხარჯების ბალანსის ოპტიმიზაცია სამშენებლო ტექნოლოგიების შესრულებით, პროექტის წინასწარი ხარჯების შესწავლა და შემოსავალ-გასავლის ოპტიმიზაცია.

სამშენებლო ტექნოლოგიები

1. გეგმიური კონსულტაცია

სამუშაო პროგრამული ანალიზი, საჭირო კითხვებზე პასუხის გაცემა, როგორიცაა სად, როდის და რა არის საჭირო არსებული პროექტისთვის ვიზრუნებთ იმაზე რომ გაგცეთ პასუხი, პროექტში შემოსავლის და გასავლის ხარჯების ბალანსის ოპტიმიზაციით, ასევე პროექტის წინასწარი ხარჯების შესწავლისა და შემოსავლების ოპტიმიზაციის მეშვეობით.

2. ტენდერ მენეჯმენტი

შემოთავაზებების განხილვა, ანალიზი და ასევე შეადარება ცხრილთან. ტენდერის მენეჯმენტი, შეფასება, წინასაკვალიფიკაციო პროცესის მართვა და სატენდერო დოკუმენტაცია.


3. წინასწარი მშენებლობის პროექტის მენეჯმენტი
  • საპროექტო სამუშაოები და სატენდერო პროცესი,
  • დიზაინის მენეჯმენტი და კოორდინაცია,
  • მშენებლობის სტრატეგიისა და მეთოდოლოგიის შემუშავება,
  • ხარჯების წინასწარი შეფასება და დაგეგმვა,
  • ღირებულების ინჟინერიისა და ხარჯების გაუმჯობესების ანალიზი.

სამშენებლო ტექნოლოგიები პროექტის წინასწარი დანახარჯების შესწავლა და შემოსავლის ხარჯების ბალანსის ოპტიმიზაცია პროექტში შემოსავლების ოპტიმიზაციის გზით.