E-Fatura

E-Fatura sistemi hem kullanıcılar için kolaylık sağlamakta hem de şirketlere maliyet avantajları sunmaktadır.

E-Fatura Kullanım Avantajları

Günümüzde dijitalleşme ile başlayan süreçten en çok devlet kurumları ve özel şirketler etkilenmektedir. E- dönüşüm ile başlayan bu süreçte E – Fatura sistemi hem kullanıcılar için kolaylık sağlamakta hem de şirketlere maliyet avantajları sunmaktadır.

SüperEntegratör'nun bu avantajları kısaca şöyle özetleyebiliriz;

  • Maliyet Avantajı
  • Çevre Dostu Kullanım
  • Sistem Entegrasyon avantajları
  • Hızlı kullanım ve kolay çözüm odaklı tespit
  • Arşivleme ve eski dosyalara ulaşımda esneklik

Sisteme Geçiş ve Maliyet

E-Faturaya geçişte mali mühür alınması yeterlidir. Bu alımı Tübitak ile yapılabilmektedir. Bu yol izlenirken hiçbir ücret talep edilmemektedir. Yalnız ayda 500 adet fatura en fazla kesilebilmektedir. Bu durumda dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri e- fatura kullanan firmalara aynı sistem üzerinden, kullanmayan firmalara ise kağıt olarak kesim yapılabilmektedir. Sisteme geçiş için ise GİB sitesin başvuru yaparak geçiş sağlanmaktadır. E- İrsaliye hizmetimizi büyük firmalar kullanmaktadır.


Küresel Sistemde Kullanım Senaryoları

Türkiye de kesilen her faturanın %52'si e -fatura şeklinde düzenlenmektedir. Gelişmiş ülkelerde bu oran %80'lere varan seviyelere ulaşmaktadır. Hızlı bir geçiş süreci ile ülkemizde bu oran kısa zamanda %90 seviyesi hedeflenmektedir. Yılda ülke ekonomisine getirdiği avantaj ise milyar dolar seviyesini bulmaktadır.

Şirketler global olarak günümüz şartlarındaki rekabette pay sahibi olmak istiyorlar ise en kısa zamanda e-dönüşüm sistemlerinden olan e-fatura kullanmak zorundadırlar. Gerek getirdiği maliyet avantajı gerek pratik ve hızlı çözümler sunması ile hem devlet kurumları hemde özel şirketlerin gelir seviyelerinde artışa paralel etki bıraktığından entegre yapının önemi sebebi ile bu sistem birer zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.