E-Muhasebe

Dijital gelişmeler ışığında muhasebe ve mali sektör bu teknolojik değişimden diğer sektörler gibi etkilenmiş, E-Muhasebe adıyla uyum sağlamıştır.

E- Muhasebe ve Türkiye'de Gelişimi

Dijital gelişmeler ışığında muhasebe ve mali sektör bu teknolojik değişimden diğer sektörler gibi etkilenmiş, çağın şartlarına uygun olarak yazılımsal ve kontrol aşamalarında büyük değişim gerçekleşmiştir. Ortaya çıkan sistem birçok işlemin artık eskiden olduğu gibi manuel ve mataryel kullanımını sıfıra indirerek hızlı pıratik ve maliyet odaklı sonuç doğmasını sağlamıştır.

E- Muhasebe ve E- Arşive Geçiş

Dosyalar dolusu evrak ve bu dosyaları saklayan büyük arşiv odaları ve bunların kayıtlarını tutan ve bakımlarını yapan personeller, bu durum artık teknolojik altyapı ve E- Dönüşüm sistemlerine geçişte tarih olmaya başlamaktadır.

Arşivleme işlemi için yapılan maddi harcama ve dosya kaybolma güvenlik sağlama sorunları E- Muhasebe ile gelen E- Arşiv sistemi ile dijital ortama aktarılan veriler sayesinde artık daha güvende ve ulaşılması basit ve kolay. Devlet kurumlarında ve şirketlerde geçmiş döneme ait bir dosyaya ulaşmada harcanan zaman E- Arşiv sistemi ile artık pratik ve hızlı.

E- İrsaliye ve Getirdiği Yapısal Yenilikler

E- İrsaliye elektronik belge yapısı ile sevk irsaliyesinin digital versiyonu olarak tanımlanabilir. Taşıma irsaliyesini içermemektedir. E- İrsaliye E- Dönüşüm ile gelen yapının getirdiği bir başka kolaylıktır.

Kağıt olan irsaliye ile aynı hukuksal bağlayıcılığı barındıran bu elektronik belge fark olarak şöför bilgilerini ve araç kimlik plaka bilgilerini içermektedir.

SüperEntegratör ile E- İrsaliye alanında teslimatta yaşanan birçok sorun elektronik ortamda tespit kolaylığı getirmiştir.

E-Beyanname, E-Bordro, E-Müstahsil, E-Mutabakat gibi hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.