Politikalarımız

Bilgi Güvenliği ve Kalite Politikamız ile hizmet kalitesini yükseltiyoruz.

Bilgi Güvenliği Politikamız

 • Bilgi varlıklarını yönetmek, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemek, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri geliştirmek ve uygulamak.
 • Yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamak, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak.
 • iş sürekliliğinde bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmak.
 • Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmak.
 • Maliyet etkin bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumak ve iyileştirmek.
 • Bilgi güvenliği yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak.
 • Yürütülen tüm faaliyetlerde; bilgi güvenliğini, risk yönetimi çerçevesinde ele alarak bilgi güvenliği yönetim sisteminin üç temel öğesi olan Gizlilik, Bütünlük ve Erişilebilirliğin sürekliliği sağlamaktır.

Kalite Politikamız

 • Müşteri Memnuniyetinin Sürekliliğini Sağlamak,
 • Dünya standartlarında kaliteli ürün ve hizmetler sunmak,
 • Çalışanlarımızın bireysel kalite konusundaki gelişimlerini desteklemek ve bu konuda bilişim sektöründe öncü ve yol gösterici firma olmak,
 • Toplam Kalite Yönetimi Sistemi kurmak için gerekli alt yapıyı oluşturmak ve altyapıda sürekli gelişme ve iyileştirmeyi mümkün kılmak,
 • Çalışanların kararlılık ve etkinliklerinin en üst düzeye çıkarılmasının sağlamak,
 • Pazarda saygın bir konuma ulaşmak,
 • Başarıya ulaşmak için çalışanların çeşitli seviyelerde katılımını sağlamak,
 • Bilgi birikimini etkin paylaşmak,
 • İyi elemanları şirkete kazandırmak ve elde tutmak,
 • Performansı en iyi düzeye çıkartmak,
 • Maliyetleri azaltmak,
 • Pazar payını arttırmak,
 • Çalışanların motivasyonunu her daim en yüksek seviyede tutmak ve etkin bir çalışma ortamı yaratmak,
 • Tüm çalışanlar tarafından kalitenin bir yaşam felsefesi olarak algılanmasını sağlamaktır.