Oracle Data Guard

Oracle Data Guard, beklenmeyen sistem hatalarında oluşabilecek veri kayıplarını sıfıra indiren veritabanı ile bütünleşik bir eklentidir.

Oracle Data Guard, Oracle’da yüksek erişilebilirlik ve beklenmeyen sistem hataları neticesinde oluşabilecek veri kayıplarını en aza hatta sıfıra indiren oracle veritabanı ile bütünleşik bir veri koruma eklentisidir. Oracle enterprise sürümü gerektirir. Veri tabanı hizmeti veren birincil sisteme (Primary) ek olarak bir veya daha fazla yedek (Secondary) sistem veya sistemlerin eş zamanlı veya eş zamanlı olmayan şekilde eşleştirilmesi prensibiyle çalışır. Çalışma prensibi, birincil veritabanında oluşan arşivlenmiş geri dönüş loglarının (Archived Redo Logs) ikincil veritabanına aktarılması ve bu logların iki farklı yöntemle ikincil veritabına işlenmesine dayanır. Logların ikincil veritabanına işlenmesi yöntemi eşitlemenin fiziksel (Physical) mi mantıksal (Logical) mı olduğunu belirler. bu iki farklı işletim temel farklılıklar getirir. Sistemler birbirleriyle “Oracle Net” ile haberleşirler. Sistemler aynı ortamda veya uzak mesefalerde olabilirler. Sistemlerin yerleşimleri ile ilgili bir kısıtlama yoktur.

Fiziksel Bekleme Veritabanı (Physical Standby Database)

Birincil veritabanın birebir kopyasının ikincil veritabanında tutulmasıdır. İkincil veritabanı birincil veritabanın birebir kopyası olarak hazırlanır, birincil veritabanında oluşan arşiv geri dönüşüm loglarının ikincil veritabanına uygulanması ile eşitlik sağlanmış olur. Fiziksel Bekleme Veritabanları açık veritabanları değillerdir. Startup Mount komutu ile açılırlar. birincil veritabanından gelen loglar Veritabanı Kurtarma(Database Recover) mantığıyla ikincil veritabanına işlenir. İstenirse ikincil vertabanı salt-okunur olarak açılabilir, fakat bu süre zarfında loglar işlenmez, biriktirilir. Tekrar işleme moduna alınarak logların işlenmesine devam edilebilir. Fiziksel Bekleme Veritabanları çoğunlukla felaket durumda kurtarma(disaster recovery) amaçlı olarak kullanılırlar. Felaket durumunda birincil veritabanının yerine geçecek olan veritabanı budur. böylece veri kaybı olmadan ve süre kaybetmeden kurtarım yapılmış olur.

Mantıksal Bekleme Veritabanı (Logical Standby Database)

Birincil veritabanının mantıksal olarak bir kopyasıdır, yani tablolar ve indexler gibi nesneler aynıdır fakat datafile dosyalarının düzeni farklılık gösterebilir. Birincil veritabanından gelen loglar SQL cümleciklerine çevrilerek işlenirler. Veritabanı açıktır, yani veritabanı üzerinde raporlama işlemleri yapılabilmektedir.Mantıksal veritabanına ait birtakım kısıtlamalar vardır. Bazı veri tipleri desteklenmemetedir. Ayrıca sistemdeki eşleşecek tabloların birincil anahtar indeksinin olması gerekmektedir. Oluşturulan SQL cümlecikler bu birincil anahtarlar kullanılarak işlenmektedir. Mantıksal veritabanları hem yedekleme için kullanılırlar hem de açık veritabanı oldukları için raporlama gibi işlemlerde de kullanılırlar. Böylece birincil veritabanının üzerinden yük alınarak performans artışı sağlanmış olur.

Maksimum Performans

Data Guard bu modelle, ana sunucu üzerinizdeki performansı göz ardı etmez ve yedek veri tabanına replikasyon işlemini ana sunucu performansını etkilemeden yapabilmeyi sağlar. Ancak bu model ile eş zamanlı replikasyon sağlanamayabilir.

Maksimum Koruma

Data Guard bu modelle, olası bir felaket durumunda sıfır veri kaybı olması için girilen her işlemin, önce felaket merkezindeki yedek sunucuya kaydedilmesini garantiler. Daha sonra, ana sunucu üzerindeki kayıt işlemi onaylanır. Aynı zamanda, eğer yedek sistem erişilemez ya da herhangi bir sebepten ötürü replikasyon yapılamazsa, Data Guard otomatik olan ana sistemi de kapatır.

Maksimum Kullanılabilirlik

Data Guard bu modelle, Maksimum Koruma’daki gibi, girilen bir bilginin aynı anda yedek sisteme de girmesini sağlar. Ancak bu modelde yedek sistem erişilemez olsa dahi ana sistem Data Guard tarafından otomatik olarak kapatılmaz. Oracle, 10 yılı aşkın bir süredir Data Guard çözümünü sunuyor. Inovasyon gücü ile her yeni versiyonda yeni özellikleri ürün ağacına ekliyor.

Aktif Data Guard

Felaket kurtarma ile genel amaç, olası bir felaket durumunda sistemlerin sürekliliğini sağlamak ve veri kaybını ortadan kaldırmaktır. Ancak Aktif Data Guard sayesinde yedek sunucu, sadece felaket durumunda devreye giren bir very tabanı değil, günlük işlemlerde de ana veri tabanının yükünü alabilen bir sistem görevini üstlenir. Aktif Data Guard, yedek sistem üzerinden rapor çekilmesini ve yine günlük yedeklerin yedek sistem üzerinden alınmasını sağlar. Ana sistem üzerindeki raporlamanın sistemlere gün içerisinde ciddi bir yük getirdiğini düşünecek olursak, bu özellik sayesinde, ana sistemin yükünü ciddi anlamda azaltıp kullanıcılara artı performans sağlamış oluruz.

Anlık Data Guard

Oracle Data Guard’ın sağladığı diğer bir özellik ise ‘Snapshop Data Guard’ özelliği. Günümüzde özellikle uygulama geliştiricilerin yaşadığı en önemli sorunlardan biri, gerçek veri üzerinde test işlemleridir. Gerçek very üzerinde test yapabilmek her zaman pek mümkün olmuyor. Aynı zamanda, test sistemi üzerindeki bir kısım veri üzerinden yapılan testler ise her zaman gerçeği yansıtmıyor. Bu noktada, Oracle Snapshop Data Guard çözümü devreye girerek kullanıcılara gerçek veri üzerinde test yapabilme imkânı tanıyor. Hem de gerçek veriyi bozmadan. Sistem şu şekilde çalışıyor: Yedek sunucu gerçek zamanlı olarak ana sunucudaki bilgilere sahip olduğu için, ana sistem üzerindeki veri aynen yedek sistem üzerinde de bulunuyor. Olası bir kullanıcı ya da modül testi yapılmak istendiğinde yedek sunucu tek komut ile snapshot moduna alınır. O andan itibaren güncelleme, silme gibi işlemler de yedek sunucu üzerinde yapılabilir. Gerekli test işlemleri bittikten sonra Data Guard sunucusuna, yine tek komutla, “Snapshot modundan çık” dendiğinde, test işlemi esnasındaki yapılan tüm işlemler iptal edilir ve replikasyon devam ederek, yedek sunucu ana sunucu ile kendini aynı noktaya getirir.