Network Veri Hatları Hizmetleri

Network Veri Hatları Hizmetleri ile
bilişim alanındaki birçok disiplini destekleyecek ileri teknolojiler sunuyoruz.

Local Area Network (LAN)

Kurumların başarılı olabilmelerini sağlayacak üretkenlik ve iletişim yeteneklerini sağlayan bilgisayar ağları artık en önemli unsurlar haline geldi. Büyüyen işletmeler,kurumlar ve servis sağlayıcılar için ses, görüntü, veri aktarımı ve depolamayı tek,uçtan uca akıllı bir ağ üzerinde birleştiren ölçeklenebilir ağlar kurabilmek önem taşımaktadır.Grid Group Network alanında size uçtan uca çözümler sunarak uzman kadrosuyla destek verir.

Tüm iletişimin tek bir altyapı üzerinden yapılması maliyetlerin azalması, üretkenliğin ve verimliliğin artması, ayrı ağ kullanımının getirdiği karmaşanın ortadan kalkması ve ölçeklenebilirlik gibi çeşitli avantajlar sunar.

Bilgisayar ağlarının en önemli bileşenlerinden birisi olan anahtarlar, ağ üzerindeki bileşenleri birbirine bağlamak,verilerin varış noktalarına ulaşabilmeleri için yol göstermek, düşük ve yüksek yoğunluklu verilerin kolayca aktarılması için kullanılır. Anahtarlar sundukları ileri çoklu hizmetler ve uygulamalar sayesinde birden fazla ağa ihtiyaç duyulmasını ortadan kaldırır ve maliyetleri azaltır.


1. Büyüyen İşletmeler - Küçük Şube Ofisleri
 • Temel ve akıllı hizmetler ile bağlantı
 • Merkezi bir anahtara gerek olmadan yığınların doğrudan yönlendiriciye bağlanabilmesi
 • 2. Orta Ölçekli İşletmeler - Şube Ofisleri
 • IP yönlendirme ve akıllı hizmetlerle yüksek erişilebilirlikli omurga
 • Erişim/kenar seviyesinde Layer 2-4 QoS (hizmet kalitesi) ve Güvenlik
 • 3. Geniş Kampus Ağları
 • Yüksek erişilebilirlikli yedekli çekirdek yapı
 • Bina A - Akıllı hizmetlere sahip dağıtım seviyesi ve çekirdek bağlantısı. Erişim/Kenar seviyesinde hız sınırlama ve güvenlik filtreleme
 • Bina B - IP yönlendirmeli ve geliştirilmiş akıllı servisleri ile çok katmanlı anahtarlar üzerinden Bina A ile aynı fonksiyonların sağlanması

 • Wide Area Network (WAN)

  Geniş Alan Ağ Altyapısı çözümlerinin büyüyen işletmelerin ihtiyaçlarına cevap verir olması gerekir ve bu ihtiyaçlara bağlı olarak güvenlik, erişilebilirlik ve maliyet büyük önem taşır.

  Güvenlik, ağ üzerinden aktarılan bilgilerin önemli olmasından dolayı büyüyen işletmelerinen önemli endişelerinden birisidir. Bu yüzden ağların çok iyi korunması gerekir.Diğer yandan ağların hizmet dışı kalmaması işlerin devamı açısından büyük önem taşır. Böylece kullanıcılar ihtiyaç duydukları her an ağa ve bilgilere her an erişebilirler.

  Sunduğumuz Geniş Alan Ağ Altyapı çözümleri ile büyüyen işletmeler ağla ilgili maliyetleri azaltabilirler ve yatırım koruması elde ederler. Ayrıca Mobilite ve IP İletişimleri gibi gelecek çözümlere de açıktır.

  Geniş Alan Ağ Çözümlerinin avantajları ;
  • İş esnekliğinin maksimizasyonu
  • Maliyetlerin azalması
  • Verimliliğin artması
  • İşlerin online yürütülebilmesi
  • Ağ trafiğinin yönetilebilmesi
  • Daha fazla ağ kullanıcısını barındırabilme (dahili ve harici)
  • Kritik iş uygulamalarının hizmet dışı kalma sürelerinin azalması
  • Erişebilirlik ve esneklik, büyüyen işletmeler ağ hata toleransını geliştirebilir, bantgenişliği kullanımını optimize edebilir ve birleşmiş ses, veri ve video ağlarına kolaylıkla geçiş yapabilirler.
  • Standartlara dayalı tam entegre bileşenlerden oluşturulmuş ağlara, mobilite ve IP İletişimleri gibi çözümler kolaylıkla eklenebilir.