NAS SAN Çözümleri

NAS SAN Çözümleri ile Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda veri depolama ve yedekleme yönelik
her seviye danışmanlık ve teknik destek hizmeti sağlanmaktadır.

NAS SAN Çözümleri

Veri Depolama

Depolanan verinin güvenli ve doğru şekilde saklanamaması ve yedeklenememesi büyük risk oluşturmaktadır. Önem ve öncelik gerektiren verilerin herhangi bir nedenle zarar görmesi kurumlarda maddi ve itibari kayıplara sebep olmaktadır. Bu sebeple kurumsal depolama ve yedekleme sistemleri üretilmiştir.

Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda veri depolama ve yedekleme çözümlerine yönelik her seviyede danışmanlık kurulum ve teknik destek hizmetleri sağlanmaktadır.

Günümüzde verinin korunması ne kadar önemliyse, bu veriye erişimin sürekliliği de o kadar önem taşımaktadır.Geleneksel depolama ünitelerine kısaca aşağıdaki protokoller ile bağlantı sağlanır.

Grid Group uzman ekipleri projenin yaşam döngüsü boyunca proje çıkarlarını maksimize etmek için uzmanlık ve bilgi birikimini kullanır.


NAS (Network Attached Storage) / Ağ Bağlantılı Depolama

Depolama üniteleri ağ protokolleri üzerinden istemci ve sunuculara bağlanır. İş hayatında çalışanların en çok kullandığı depolama türüdür. Görece olarak ucuz ve performanslıdır. Ek yetkilendirme özelliklerine sahiptir.

SAN (Storage Area Networks) / Depolama Alanı Ağları

Depolama üniteleri SCSI protokolleri aracılığıyla sunuculara bağlanır. İhtiyaca göre fiber veya bakır kablo üzerinden FC, FCOE, iSCSI protokolleri ile iletişim sağlarlar. Altyapı maliyetleri NAS ve DAS’a göre yüksektir. Gelişmiş performans, ölçeklenirlik ve Yönetim özelliklerine sahiptir.