KEP - Kayıtlı Elektronik Posta

Kep- (Kayıtlı Elektronik Posta) sistemi şirketler, kişiler ve kurum içi her türlü yazışma, ihbar, paylaşım, telefon kayıt dökümleri, E- Ticaret ve İhale işlemleri gibi birçok işlemde kullanılabilmektedir.

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Neden İhtiyaç Duyuldu

Kep sistemi sıradan bir elektronik postanın birçok açık barındırması ve hukuki olarak sağlam bir zemin bulundurmaması sonucunda ortaya çıkmış kullanım oranı sürekli artan bir uygulama şeklidir.

Kep sistemi gönderici ve alıcı bilgilerini zaman ileti ve ekleri zaman damgası ve Futuro kullanılarak tespit edebilir. Hukuksal olarak avantajlı tarafı ise gönderen kişi veya alıcı gelen mesajı veye ek dosyaları inkar edemez tüm veriler hukuksal kanıt barındırmaktadır.

KEP ile Yapılabilcek İşlemler

SüperEntegratör'nun KEP sistemi sayesinde her türlü resmi belge yasal statü ile korunarak gönderim alım işlemleri yapılabilmektedir. Şirketler ve kişiler arasında ve kurum içi her türlü yazışma, ihbar, paylaşım, Hesap İşlem ekstre, Banka ekstre İşlem, Telefon kayıt dökümleri, E- Ticaret ve İhale işlemleri gibi birçok işlemde kullanılabilmektedir.


KEP İşlemi ve BTK Servis Sağlayıcıları

BTK dan yetki almış mevzuata uygun ve altyapıyı temin etmiş olan hizmet sağlayıcıları ile işletilmektedir. Kep sistemi devlet kurumları başta olmak üzere E- Dönüşüm sisteminin temelini oluşturmaktadır. Her açıdan tasarruf ve maliyet avantajı ortaya çıkaran sistem kullanıcıya sağladığı hukuksal koruma ve kolaylık sayesinde vazgeçilmez bir işlem olarak ortaya çıkmaktadır.

Kep sistemi güvenli arşiv ve çeşitli katmansal birçok ek özellik sunması ile de sürekli güncellenen yapısı gereği ek yetenekler kazanmaktadır.