İnşaat Çözümleri Planlama

İnşaat Çözümleri ile yapılandırılabilir bir model yapı,prototip haline getirilebilir.
Proje tarafları tasarımı kolay anlayabilir ve gözden geçirebilirsiniz.

İnşaat Planlama Çözümleri

Yapılandırılabilir bir model ile yapı, neredeyse prototip haline getirilebilir. Proje tarafları olarak tasarımı daha kolay anlayabilir ve gözden geçirebilirsiniz. Bu da doğruluğunu ve eksiksizliğini garanti eder, alternatifleri maliyet ve diğer proje parametreleri açısından görselleştirir ve değerlendirir.

3 Boyutlu Modelden 7 Boyutlu Tümleşik Sistemler ile inşaat sektörü, projelerde yıllardır kullanmakta olduğu 2D yöntemini terk etmeye başlıyor ve 3D modelleri kullanarak yeni bir sürece geçiş yapıyor.

İnşaat Çözümleri ile yapılandırılabilir bir model yapı,prototip haline getirilebilir. Proje tarafları tasarımı kolay anlayabilir ve gözden geçirebilirsiniz.


Ekstra Özelliklerden Bazıları

 • Gider Hakedişleri
 • Gelir Hakedişleri
 • Sözleşmelere Bağlı Aylık Hakedişler
 • Hakedişlerin Şantiyelerdeki Fiziksel İlerlemelere İstinaden Otomatik Oluşturulması
 • Hakediş Belgelerinin Otomatik Oluşturulması (İcmal, Parasal Tutar Sayfası, Arka Kapak, vb.)
 • İmalatlar, İhzaratlar, Tutanaklar, Kesintiler, KDV Tevkifatları, vb.
 • Birim Fiyat Hakedişleri
 • Pursantajlı Hakedişler
 • Maliyet + Kar Hakedişleri
 • Hakediş Elektronik Onay Mekanizmaları
 • Tüm Diğer İş Süreçleri Uygulamalarıyla Entegrasyon
 • Geniş Kapsamlı ve Çok Sayıda Proje Yönetimi Uygulamaları