Production Solutions

Whatever you do, Grid Group offers state-of-the-art technology solutions. Develops your processes better, faster and more efficiently.

Whatever you produce, Grid Group makes your processes better, faster and more cost-effective with its advanced technology solutions.

Production is the most important player in the developing and changing economic structures. If the production is not done with the right work flow in all sectors from the automotive industry to education, from defense industry to energy, time and financial losses arise. With the right production strategies and plans, profitability will increase and companies will strengthen their positions in the global market. In all sectors, it is forced to work efficiently, to keep costs under control and to make cost improvements continuous. The resulting price and cost pressure has led to industry-specific solutions.

Grid Group attaches importance to achieving the goals of organizations against these difficulties, disciplined work, correct information flow, efficiency and eliminating all processes that do not create added value in the production stages, and the system requirements and requests related to this improvement work are at a higher level than all other sectors.


In all these processes;

 • Research and Development Studies,
 • Accurate and Fast Production,
 • Customer and Supplier Management,
 • Sequential Shipping Applications,
 • Total quality Management,
 • Information Flow Applications,
 • Consignment and Inventory Applications,
 • Financial Control,
 • Accounting Management,
 • Bidding,
 • Collection Processes,

It offers ideal solutions that meet the sectoral needs by advancing with you in many issues such as.

Her ne üretiyor olursanız olun, Grid Group sunduğu ileri teknoloji çözümleri ile süreçlerinizi daha iyi, daha hızlı ve daha uygun maliyetli bir hale getiriyor.

Gelişen ve değişen güçlü ekonomik yapılarda üretim en önemli oyuncu olarak yer almaktadır. Otomotiv endüstrisinden, eğitime, savunma sanayinden, enerjiye kadar tüm sektörlerde üretim doğru iş akışı ile yapılmaz ise zaman ve maddi kayıplar ortaya çıkmaktadır. Doğru üretim stratejileri ve planları ile karlılık artacağı gibi global pazarda da firmalar pozisyonlarını güçlendireceklerdir. Tüm sektörlerde zorunlu olarak verimli çalışmaya, maliyetleri kontrol altında tutmaya ve maliyet iyileştirmelerini sürekli kılmaya zorlanmaktadır. Oluşan fiyat ve maliyet baskısı, sektöre özel çözümler üretilmesine sebep olmuştur.

Grid Group, bu zorluklara karşı kurumların hedeflerine ulaşmasını, disiplinli çalışma, doğru bilgi akışı, verimlilik ve üretim aşamalarında katma değer yaratmayan tüm süreçlerin ortadan kaldırarak iyileştirme çalışmalarının buna bağlı sistem gereksinimleri ve isteklerinin diğer tüm sektörlerden daha üst düzeyde olmasına önem veriyor. Tüm bu işlemelerde;

 • Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları,
 • Doğru ve Hızlı Üretim,
 • Müşteri ve Tedarikçi Yönetimi,
 • Sıralı Sevkiyat Uygulamaları,
 • Toplam Kalite Yönetimi,
 • Bilgi Akışı Uygulamaları,
 • Konsinye ve Envanter Uygulamaları,
 • Finansal Kontrol,
 • Muhasebe Yönetimi,
 • Tekliflendirme,
 • Tahsilat Süreçleri,

gibi bir çok konuda yanınızda ilerleyerek, sektörel ihtiyaçlarına cevap veren ideal çözümler sunuyor.