სახალხო რესურსები | Grid Group

სახალხო რესურსები

სახალხო რესურსები არის სტრატეგიული განყოფილება, რომელიც ინვესტირებას ახდენს ადამიანებში. ორგანიზაციაში სწორი ნიჭის დაკომპლექტება და მათთან მომავლის დაგეგმვა ჩვენს მთავარ ამოცანებს შორისაა.

სახალხო რესურსები

სახალხო რესურსების პოლიტიკა
სახალხო რესურსების სტრატეგიული მენეჯმენტის განხორციელება, Grid– ისა და ჯგუფური კომპანიებისათვის საჭირო სახალხო რესურსების ეფექტური გამოყენების უზრუნველყოფის გზით, მათი მიზნების მისაღწევად.

სახალხო რესურსული მიზნები

 • ვართ სტრატეგიული პარტნიორი ჩვენი კომპანიების მენეჯმენტში სახალხო რესურსების მართვის სისტემების შექმნით.
 • ჰოლდინგურ კომპანიებში სახალხო რესურსების ინფრასტრუქტურის გაზომვადი კონკურენტული უპირატესობის უზრუნველყოფა.
 • ეფექტურობისა და პროდუქტიულობის HR ხარჯების შემცირებით
 • გააანალიზოს HR წვლილი ყველა მასთან დაკავშირებულ პროცესებში, ჰოლდინგის კომპანიების საფუძველზე, ანგარიშების ეფექტური მეთოდებით.
 • ვცდილობთ შევქმნათ სასიამოვნო გარემო თანამშრომლებისთვის
 • სახალხო რესურსების პოლიტიკა
  ჩვენი მიზანია რომ გვქონდეს უპირატესობა იმ გლობალურ სივრცეში რასაც ემსახურება ჩვენი ჯგუფი ეს არის პასუხი სახალხო რესურსების პოლიტიკის შესანარჩუნებლად

 • თანამშრომლების უზრუნველყოფა სამართლიანი და თანაბარი შესაძლებლობების დასაქმების პირობების, აღზრდისა და განვითარების თვალსაზრისით, მათი პროფესიული ცოდნისა და უნარების შესაბამისად.
 • შეიქმნას სამუშაო გარემო, რომელიც საშუალებას მისცემს ჩვენს თანამშრომლებს წარმოაჩინონ თავიანთი პოტენციალი უმაღლეს დონეზე.
 • ჩვენ ვზრუნავთ თანამშრომელთა ყველა უფლების დაცვაზე
 • ჩვენ ვზრუნავთ იმაზე რომ ჩვენი კომპანია შედგებოდეს თავისი პროფესიონალი სპეციალისტებისგან
 • ჩვენი წარმატებული თანამშრომლების დასაჯილდოებლად და მათი განვითარების მხარდაჭერისთვის..
 • სახალხო რესურსების სხვადასხვა სტრატეგიების შემუშავება.

  სტრატეგიები

  კომპეტენტური სტრატეგიები
  ინვესტიციებით ადამიანებში, ჩვენ ვცდილობთ აღვზარდოთ მომავლის ლიდერები და ადამიანები, რომლებსაც შეეძლებათ ცვლილებების მიღწევა.

  უფლებების სტრატეგია
  ჩვენ ვმუშაობთ ხელფასებზე, შეღავათებზე, და სამუშაოს შეფასებაზე კარიერის მენეჯმენტზე.

  ექსპერიმენტული სვლის სტრატეგია
  ჩვენ ვახორციელებთ პროგრამებს, რომლებშიც ვგეგმავთ პოტენციურ ხელმძღვანელობის განვითარებას. გარდა ამისა, ჩვენი მიზანია ინდივიდუალური კვლევების ჩატარებას:

  მოტივაციები
  მოტივაციაში იგულისხმება მოთხოვნების დაკმაყოფილება სწორი ბალანსის პოვნით, სწორი გადაწყვეტილებების შეთავაზებით,და პრობლემების გადაჭრით. როდესაც ადამიანური რესურსები მრავალი კუთხით განიხილება; ის შეეხება თანამშრომლებს, ინდივიდებს, მენეჯმენტს და ორგანიზაციის სტრუქტურას სხვადასხვა სფეროში. ჩვენი მთავარი მოტივაციაა გადაწყვეტილებების შემუშავება, არსებული საზოგადოების კმაყოფილება ჩვენს მიერ შემუშავებული გადაწყვეტილებებით.

  კომპეტენციები
  გუნდური სამუშაოები
  კონტაქტი
  ინფორმირებულობა
  კრეატიული აზროვნება
  მრავალფეროვნების ჰარმონიული მართვა
  მგრძნობელობა

  კომპანიის კულტურა

  უსაფრთხო მეგობრული გარემოს კულტურა, რომელიც მოიცავს ოჯახურ სტრუქტურას, რომელიც ემყარება საიმედოობისა და თანმიმდევრულობის პრინციპებს.

  მნიშვნელოვანი და შორსმჭვრეტელი ერთობლივად შემუშავებული პოლიტიკის შემუშავება განხორციელებულ იქნა გრიდ ჯგუფის მიერ. ეს გრძელვადიანი სტრუქტურირების პროცესები უზრუნველყოფს უწყვეტობას მეგობრულ გარემოში და სტრუქტურაში კორპორაციულ კულტურაში.

  Menu