პროექტ მენეჯმენტი | Grid Group

პროექტ მენეჯმენტი

სამშენებლო ანალიტიკის პროექტის მენეჯმენტის საშუალებით, ჩვენ გთავაზობთ მოწინავე ტექნოლოგიებს, ინფორმატიკის სფეროში სწორი სვლის მხარ დაჭრით.

სამშენებლო ანალიტიკა

კორპორაციული კომპანიების მეშვეობით დაგეგმვა მნიშვნელოვან ორგანიზაციად იქცა ჩვენს ქვეყანაში. ტექნოლოგიის განვითარებამ შესაძლებელი გახადა შესრულებული სამუშაოს აღრიცხვა, შესრულებული სამუშაოს შესახებ პროგნოზების გაკეთება და გარკვეული ზომების მიღება.

პროექტის მენეჯმენტის პროგრამებით, როგორიცაა პრიმავერა, Ms პროექტი, Asta Power პროექტი და ტილოსი, რომლებიც ამ დარგის ლიდერები არიან, პროექტების მართვა და განხორციელება დაიწყო ეფექტურად. ასევე პროგრამული ტრენინგები და სემინარები დიდ მნიშვნელობა წარმოადგენს პროექტის მენეჯერთათვის.

გრიდ ჯგუფი, რომლის სათაო ოფისი ტერიტორიულად მდებარეობს სტამბულში, გთავაზობთ ტრენინგებს და საკონსულტაციო მომსახურებას ამ პროგრამებისთვის, მისი ოფისებით კაისერში, ანკარაში, თურქმენეთსა და ამსტერდამში. თანამშრომლებთან 15 წელზე მეტი გამოცდილება აქვს ამ სფეროში.,( შესრულება, მონიტორინგი და კონტროლი) და როგორ განვახორციელოთ რესურსების დაგეგმვა, დრო და ღირებულება და როგორ გავაერთიანოთ ეს პროცესები ერთმანეთთან.


ვინ იღებს ამ ტრენინგებს?

ინჟინერია და მშენებლობა, დისკრეტული პროცესების წარმოება, საჯარო ადმინისტრაცია, ფინანსური მომსახურება და ა.შ. გარდა ამისა, დაგეგმვის ინჟინერიის სწრაფმა განვითარებამ გაზარდა პროფესიული ასოციაციების და უნივერსიტეტების ინტერესი ამ ტრენინგების და აგრეთვე კერძო სექტორის მიმართ.

ტრენინგების ფარგლებში ახალი პროექტის ჩამოყალიბება, საქმეში ჩართვა, პროექტის კალენდრის შექმნა, რესურსების დანიშვნა, პროექტის გეგმის კონტროლი და გადასინჯვა, პროექტის განახლება და მონიტორინგი პრაქტიკულად აიხსნება მრავალი ქვესათაურით.
წინასწარი მშენებლობის პროექტის მენეჯმენტი

 • საჭიროებების შეფასება და SWOT ანალიზი,
 • საპროექტო სამუშაოები და სატენდერო პროცესი,
 • დიზაინის მენეჯმენტი და კოორდინაცია,
 • ლოკალიზაციის შექმნა ადგილობრივი სტანდარტების შესაბამისად,
 • ხარჯების წინასწარი შეფასება და დაგეგმვა,
 • ღირებულების ინჟინერიისა და ხარჯების გაუმჯობესების ანალიზი,
 • ბაზრის შესწავლა და კრიტიკული მასალების შერჩევის მენეჯმენტი,
 • მშენებლობის სტრატეგიისა და მეთოდოლოგიის შემუშავება,
 • მობილიზაცია,
 • შრომის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების გეგმა

დაგეგმვის კონსულტაცია

 • დროის მენეჯმენტის ანალიზი,
 • ფასის / წარმატების მაქსიმალური გაზრდა ბიუჯეტისა და რესურსების მენეჯმენტის ოპტიმიზაციით,
 • პროცესების მშენებლობის დაგეგმვა და პროექტის დომინირების დაძლევა,
 • პასუხის გაცემა პროექტში საჭირო კითხვებზე, როგორიცაა სად, როდის, რამდენი სამუშაო გრაფიკის ანალიზით,
 • პროექტში შემოსავლისა და ხარჯების ბალანსის ოპტიმიზაცია წინასაპროექტო ხარჯთაღრიცხვის კვლევებისა და შემოსავლების ოპტიმიზაციის გზით.

ოფისებისა და საცხოვრებლის მართვა

 • მართვის გეგმის შექმნა,
 • საოპერაციო ბიუჯეტის შექმნა,
 • ორგანიზაციული სტრუქტურისა და სამუშაოს აღწერილობის განსაზღვრა,
 • ქვეკონტრაქტორის ან / და ტექნიკური გუნდის ორგანიზაციის პროცესის მენეჯმენტი,
 • კონკურენტის, ბაზრისა და SWOT– ის ანალიზი

ფრენჩაიზინგის მენეჯმენტი

 • Grid Group უზრუნველყოფს პროექტის მენეჯმენტის საკონსულტაციო მომსახურებას კლიენტებისთვის, რომლებსაც ურჩევნიათ თავიანთი არსებული გუნდების დახმარება გაუწიონ თავიანთი ექსპერტიზის პროცესში პროექტის მთელი ციკლის განმავლობაში.
 • მშენებლობის დაგეგმვა , დიზაინის კოორდინაცია და მენეჯმენტი, ტენდერების მენეჯმენტი, დავის გადაწყვეტის სერვისები არის ის ძირითადი თემები, რომელთა ექსპერტიც ვართ.

ტენდერის მენეჯმენტი • სატენდერო დოკუმენტაცია,
 • წინასაკვალიფიკაციო პროცესის მენეჯმენტი,
 • ტენდერის დაზუსტება და ხელშეკრულების მომზადების პროექტი,
 • ტენდერის მენეჯმენტი,
 • ტენდერის შეფასება,
 • შეთავაზების ანალიზის შედარება სატენდერო პროცესის დასრულების შემდეგ შედარების ცხრილთან,
 • ხელშეკრულებაზე მოლაპარაკება, შეფასება და შეთანხმების პროცესის მენეჯმენტი,
 • საბოლოო ხელშეკრულება და საიტის მიწოდების პროცესი.


საიჯარო კონსულტაცია

 • დარგობრივი იჯარის ანალიზის სერვისები,
 • კანდიდატების წინასწარი შეხვედრების დამქირავებლებთან ანალიზი,
 • ინვესტორსა და სალიზინგო ინსტიტუტს შორის ხიდის შექმნა,
 • საიჯარო ხელშეკრულებების დადება და საჭირო შესწორებების შეტანა.
 • ბიზნესის რეგულირების წიგნის შექმნა და დეკორაციის ჩარჩო.
 • სავაჭრო ცენტრის მუშაობის ანალიზის ჩატარება და ამ ანალიზის შესაბამისად ახალი საიჯარო გეგმის შექმნა.
 • ხელახალი იჯარით გაცემა.