ზოგადი სექტორი | Grid Group

ზოგადი სექტორი

გრიდ ჯგუფი გთავაზობთ მომსახურებას
მოწინავე ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებებით, რომლებიც შემუშავებულია სავაჭრო და მწარმოებელი კომპანიების თითქმის ყველა ფუნქციის დასაკმაყოფილებლად.

დღეს მთავარი პრობლემა, რომელსაც აწარმოებენ მწარმოებელი კომპანიები, არის ის, რომ მათი მოგების მინდვრები მკვეთრად შემცირდება მზარდი კონკურენციის პირობებში. იმ გარემოში, სადაც ფასს აღარ განსაზღვრავს კომპანია, არამედ ბაზარი, მომგებიანობის გაზრდის ყველაზე ძირითადი გზაა შემდეგი ფაქტორები.

  • გაყიდვების შემოსავლების ზრდა
  • ხარჯების შემცირება
  • თქვენი აქტივებისა და ინვესტიციების ოპტიმიზაცია
  • თქვენი ოპერაციების ჩართვით

გაზარდეთ თქვენი რენტაბელობა.

შემოსავლების გაზრდა მოითხოვს კრეატიული ფუნქციონალური პროდუქტების დამზადებას და მათ მომხმარებლის სრულყოფილი მომსახურებით უზრუნველყოფას.

ხარჯების შემცირების მიზნით საჭიროა კარგი დაგეგმვა, მიწოდების ჯაჭვის ყველაზე შესაფერისი კვლევები და პროდუქტიულობის სერიოზული ზრდა კომპანიის შიგნით.

აქტივების ოპტიმიზაცია მოითხოვს ავტომატიზაციას, პრევენციულ შენარჩუნებას და ოპტიმალურ განთავსებას.

ამ მიდგომას სჭირდება ERP გამოსავალი, რომელიც ფუნქციონალურია და კომპანიის საჭიროებისთვისაა შესაფერისი.

Grid Group გთავაზობთ გამოსავალს, რომელსაც ამ ფუნქციების საუკეთესოდ განხორციელება შეუძლია. იმის გამო, რომ გრიდ ჯგუფი გთავაზობთ მომსახურებას მოწინავე ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებებით, რომლებიც შემუშავებულია სავაჭრო და მწარმოებელი კომპანიების თითქმის ყველა ფუნქციის დასაკმაყოფილებლად.

Menu