წარმოების გადაწყვეტილებები | Grid Group

წარმოების გადაწყვეტილებები

რასაც არ უნდა აწარმოოთ, Grid Group გთავაზობთ მოწინავე ტექნოლოგიურ გადაწყვეტილებებს.
ავითარებს თქვენს პროცესებს უკეთესად, უფრო სწრაფ და უფრო ეფექტურს.

რასაც არ უნდა აწარმოოთ, Grid Group ავითარებს თქვენს პროცესებს უკეთესად, უფრო სწრაფ და ეკონომიკურად უფრო ეფექტურ ტექნოლოგიურ გადაწყვეტილებებთან ერთად.

წარმოება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოთამაშე ეკონომიკის სტრუქტურების განვითარებასა და შეცვლაში. თუ წარმოება არ განხორციელებულა სწორი სამუშაო ნაკადით ყველა სექტორში, საავტომობილო ინდუსტრიიდან დაწყებული განათლებით, თავდაცვითი ინდუსტრიიდან დამთავრებული ენერგიით, წარმოიშობა დრო და ფინანსური ზარალი. სწორი წარმოების სტრატეგიებისა და გეგმების შესაბამისად, მოგება გაიზრდება და კომპანიები გააძლიერებენ თავიანთ პოზიციებს გლობალურ ბაზარზე. ყველა სექტორში ის იძულებულია ეფექტურად იმუშაოს, ხარჯები გააკონტროლოს და ხარჯების გაუმჯობესება უწყვეტი გახადოს. შედეგად მიღებულმა ფასმა და დანახარჯმა გამოიწვია ინდუსტრიის სპეციფიკური გადაწყვეტილებები.

გრიდ ჯგუფი მნიშვნელობას ანიჭებს ორგანიზაციის მიზნების მიღწევას ამ სირთულეების წინააღმდეგ, დისციპლინირებული მუშაობის, ინფორმაციის სწორი ნაკადის, ეფექტურობის და ყველა პროცესის აღმოფხვრისთვის, რომლებიც არ ქმნის დამატებით ღირებულებას წარმოების ეტაპებზე, და სისტემის მოთხოვნები და მოთხოვნები ამ გაუმჯობესების სამუშაოებთან დაკავშირებით. ყველა სხვა სექტორზე უფრო მაღალ დონეზე არიან.


ყველა ამ პროცესში;

 • კვლევისა და განვითარების კვლევები,
 • ზუსტი და სწრაფი წარმოება,
 • მომხმარებელთა და მომწოდებელთა მენეჯმენტი,
 • თანმიმდევრული გადაზიდვის პროგრამები,,
 • მთლიანი ხარისხის მენეჯმენტი,
 • ინფორმაციის ნაკადის პროგრამები,
 • ტვირთი და ინვენტარიზაციის პროგრამები,
 • ფინანსური კონტროლი,
 • საბუღალტრო მენეჯმენტი,
 • სატენდერო წინადადება,
 • შეგროვების პროცესები,

ის გთავაზობთ იდეალურ გადაწყვეტილებებს, რომლებიც აკმაყოფილებს სექტორულ საჭიროებებს, ბევრ საკითხში თქვენთან ერთად წინსვლის გზით.

Her ne üretiyor olursanız olun, Grid Group sunduğu ileri teknoloji çözümleri ile süreçlerinizi daha iyi, daha hızlı ve daha uygun maliyetli bir hale getiriyor.

Gelişen ve değişen güçlü ekonomik yapılarda üretim en önemli oyuncu olarak yer almaktadır. Otomotiv endüstrisinden, eğitime, savunma sanayinden, enerjiye kadar tüm sektörlerde üretim doğru iş akışı ile yapılmaz ise zaman ve maddi kayıplar ortaya çıkmaktadır. Doğru üretim stratejileri ve planları ile karlılık artacağı gibi global pazarda da firmalar pozisyonlarını güçlendireceklerdir. Tüm sektörlerde zorunlu olarak verimli çalışmaya, maliyetleri kontrol altında tutmaya ve maliyet iyileştirmelerini sürekli kılmaya zorlanmaktadır. Oluşan fiyat ve maliyet baskısı, sektöre özel çözümler üretilmesine sebep olmuştur.

Grid Group, bu zorluklara karşı kurumların hedeflerine ulaşmasını, disiplinli çalışma, doğru bilgi akışı, verimlilik ve üretim aşamalarında katma değer yaratmayan tüm süreçlerin ortadan kaldırarak iyileştirme çalışmalarının buna bağlı sistem gereksinimleri ve isteklerinin diğer tüm sektörlerden daha üst düzeyde olmasına önem veriyor. Tüm bu işlemelerde;

 • Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları,
 • Doğru ve Hızlı Üretim,
 • Müşteri ve Tedarikçi Yönetimi,
 • Sıralı Sevkiyat Uygulamaları,
 • Toplam Kalite Yönetimi,
 • Bilgi Akışı Uygulamaları,
 • Konsinye ve Envanter Uygulamaları,
 • Finansal Kontrol,
 • Muhasebe Yönetimi,
 • Tekliflendirme,
 • Tahsilat Süreçleri,

gibi bir çok konuda yanınızda ilerleyerek, sektörel ihtiyaçlarına cevap veren ideal çözümler sunuyor.

Menu