ჩვენი წყროები | Grid Group

ჩვენი წყროები

დაარსების დღიდან, ჩვენ ვამაყობთ მრავალი პროექტის განხორციელებით 4 სხვადასხვა კონტინენტზე, 23 სხვადასხვა ქვეყანაში მრავალ სფეროში.

გადახედეთ ჩვენს ცნობებს


ziylanziylan
yukselProje-1yukselProje-1
kalyon-1kalyon-1
yda-1yda-1
johnHopkinsjohnHopkins
ipkb-1ipkb-1
koctaskoctas
kocSistemLogokocSistemLogo
kervanGidakervanGida
kayseriSekerkayseriSeker
limak-1limak-1
libertySigortalibertySigorta
kucuklerHoldingkucuklerHolding
kolin-1kolin-1
neocom-1neocom-1
mermercilermermerciler
makyol-1makyol-1
polimeksHolding-1polimeksHolding-1
onurTasimacilik-1onurTasimacilik-1
ohl-1ohl-1
nurol-1nurol-1
ronesansronesans
roketsanroketsan
prokonprokon
prekons-1prekons-1
taek-1taek-1
tabanlioglu-1tabanlioglu-1
stfa-1stfa-1
siemenssiemens
tav-1tav-1
tasYapi-1tasYapi-1
tahincioglu-1tahincioglu-1
totaltotal
thyLogothyLogo
tekfen-1tekfen-1
turkiyePetrolleriturkiyePetrolleri
turcomturcom
tulomsasLogotulomsasLogo
toyota-1toyota-1
ulusoy-1ulusoy-1
tuvasasLogotuvasasLogo
turkmenistanSaglikturkmenistanSaglik
yapiMerkezi-1yapiMerkezi-1
yapikrediFactoringyapikrediFactoring
vodafonevodafone
unroro-1unroro-1
iga-1iga-1
ictasInsaat-1-1ictasInsaat-1-1
ica-1ica-1
hyundaihyundai
floLogo-1floLogo-1
favorifavori
firatUnfiratUn
entegreSatekentegreSatek
havelsanhavelsan
gunesSigortagunesSigorta
gulermak-1gulermak-1
gapInsaat-1-1gapInsaat-1-1
anadoluSaglik-1anadoluSaglik-1
anadoluGrubu-1-1anadoluGrubu-1-1
altinayaltinay
alkorGroup-1alkorGroup-1
calikHolding-1calikHolding-1
borusanDanismanlikborusanDanismanlik
bnpParibasbnpParibas
bilgiUnibilgiUni
dia-1dia-1
dapYapi-1dapYapi-1
daikindaikin
cengizcengiz
enkaenka
emseyHospitalemseyHospital
emay-1emay-1
dogus-1dogus-1
beykent-1beykent-1
ataStroyataStroy
astaldi-1-1astaldi-1-1
arkinGroup-1arkinGroup-1
alarko-1-1alarko-1-1
agaogluagaoglu
agaEnerji-1agaEnerji-1
abdiIbrahim-1abdiIbrahim-1
დაარსების დღიდან, ჩვენ ვამაყობთ მრავალი პროექტის განხორციელებით 4 სხვადასხვა კონტინენტზე, 23 სხვადასხვა ქვეყანაში მრავალ სფეროში.
Menu