სამშენებლო გადაწყვეტილებები | Grid Group

სამშენებლო გადაწყვეტილებები

ის ხელს შეუწყობს მშენებლობის დარგში მრავალ დისციპლინას
ჩვენ გთავაზობთ მოწინავე ტექნოლოგიებს.

1. დაგეგმვის კონსულტაცია

ბიზნეს პროგრამები ანალიზის გაკეთებით, თუ სად, როდის და რამდენად, უზრუნველყოს პროექტში საჭირო კითხვებზე პასუხის გაცემა და პროექტში შემოსავლისა და ხარჯების ბალანსის ოპტიმიზაცია, პროექტის წინასწარი ღირებულების შესწავლისა და შემოსავლის ოპტიმიზაციის გზით.

2.წინასწარი მშენებლობის პროექტის მენეჯმენტი

  • საპროექტო სამუშაოები და სატენდერო პროცესი,
  • დიზაინის მენეჯმენტი და კოორდინაცია
  • სტრატეგიისა და მეთოდოლოგიის შემუშავება,
  • ხარჯების წინასწარი შეფასება და დაგეგმვა
  • ღირებულების ინჟინერია და ხარჯების გაუმჯობესების ანალიზი.

3.ტენდერების მენეჯმენტი

წინადადების ანალიზის შედარება სატენდერო პროცესის, ტენდერის მენეჯმენტის, ტენდერის შეფასების, წინასწარი საკვალიფიკაციო პროცესის მენეჯმენტის და შედარების ცხრილთან შედარებით. ტენდერი დოკუმენტაცია .

Menu