სამშენებლო ტეკნოლოგიური ანალიტიკა | Grid Group

სამშენებლო ტეკნოლოგიური ანალიტიკა

სამშენებლო ტეკნოლოგიური ანალიტიკის მეშვეობით ჩვენ გთავაზობთ მოწინავე ტექნოლოგიებს ინფორმატიკის სფეროში.

კონსულტაცია მშენებლობის დაგეგმვის საკითხებში

ქსელის ექსპერტ გუნდი გამუდმებით იყენებს ცოდნას და პროექტის მიზნების სრულად მიღწევას.

პროეტის დახურვიდან ჩვენი ბოლომდე დასრულებული მომსახურების შესაძლებლობები საშუალებას ავაძლევს სამშენებლო მენეჯმენტის გუნდს,რომ ჯანსაღად განაგრძოს პროექტი, დიზაინის ფაზიდან დაგეგმვისა და მშენებლობის მენეჯმენტის მიმართულებით.

ჩვენ ვიძლევით მომსახურებას ჩვენს ექსპერტ პერსონალის მეშვეობით შესყიდვების დაგეგმვაში,ტენდერულ მენეჯმენტში, ადგილზე შემოწმებაში, ხარისხის უზრუნველყოფასა და კონტროლში, უსაფრთხოების დაგეგმვაში კონტროლსა და კონტრაქტის მენეჯმენტში.

პროექტში საჭირო კითხვებზე პასუხის გაცემა, როგორიცაა სად, როდის და რამდენად შესაძლებელია სამუშაო პროგრამის ანალიზის საშუალებით და პროექტში შემოსავლისა და ხარჯების ბალანსის ოპტიმიზაციით, პროექტის ხარჯების შესწავლისა და შემოსავლების ოპტიმიზაციის გზით.


სამშენებლო ტექნოლოგიის ანალიტიკა

შეთავაზების პროცესის შემდგომ მისი ანალიზის განმხილველ მაგიდაზე შედარება,ტენდერ მენეჯმენტი,ტენდერის შეფასება,წინასწარი საკვალიფიკაციო პროცესის მენეჯმენტი და სატენდერო დოკუმენტაცია.

სამშენებლო წინასწარი პროექტის მენეჯმენტი

  • საპროექტო სამუშაოები და სატენდერო პროცესი,
  • დიზაინის მენეჯმენტი და კოორდინაცია
  • სტრატეგიისა და მეთოდოლოგიის შემუშავება,
  • ხარჯების წინასწარი შეფასება და დაგეგმვა
  • ინჟინერია და ხარჯების გაუმჯობესების ანალიზი
Menu