ფინანსური გადაწყვეტილებები | Grid Group

ფინანსური გადაწყვეტილებები

ჩვენ გთავაზობთ
მოწინავე ტექნოლოგიებს ფინანსური დარგის მრავალი დისციპლინის დასახმარებლად.

ფინანსური გადაწყვეტილებები

ფინანსური მომსახურება ყოველთვის იყო წამყვანი ვერტიკალი IT სექტორისთვის. თავისი ინოვაციური მიდგომით და ფინანსური მომსახურების გამოცდილებით, Grid Group უზრუნველყოფს მომსახურებას საბანკო, სადაზღვევო, საინვესტიციო მომსახურებებსა და სხვა სფეროებში, როგორც ეკოსისტემის წამყვანი მოთამაშე. ის საკითხები, რომლებიც ამ დარგის კომპანიების დღის წესრიგში დგას, განსაკუთრებით ზრდის და მომხმარებელთან ურთიერთობის გაუმჯობესების თვალსაზრისით; ბიზნეს დაზვერვა, დიდი მონაცემები, ინფრასტრუქტურის დიგიტალიზაციისთვის შესაფერისი, ახალი საგადახდო სისტემები და ახალი თაობის საბანკო პროგრამები. Grid Group კომპანიებს სთავაზობს მომსახურებას სპეციალური პროგრამების შემუშავებაში, პროგრამული უზრუნველყოფის გუნდების შემუშავებაში და ტესტის საჭიროებების, ბიზნეს დაზვერვის გადაწყვეტილებების, ციფრულიზაციისთვის ინფრასტრუქტურის შესაქმნელად და მომხმარებლებთან და კომპანიებთან კომუნიკაციის ყველაზე მოქნილად განხორციელებაში. ამის გარდა, ის გთავაზობთ უსაფრთხოებას, ქსელს, ტესტირებას, დისტანციურ სერვისებსა და მართვას.

ციფრული ტექნოლოგიების მომხმარებელთა ცხოვრების სტილის შეცვლის შედეგად, ფინანსური ინსტიტუტებისგან მოსალოდნელი მოთხოვნები არ გარდაქმნის. ციფრული ტრანსფორმაცია ახლა ფინანსური ინსტიტუტების დღის წესრიგის სათავეშია. Grid Group– მა, მსოფლიოში უნდა დააფინანსოს ინდუსტრიის ტენდენციები და ამ სექტორში განვითარებული უახლესი მოვლენები თურქეთში, რომელიც ყურადღებით აკვირდება ინდუსტრიის საჭიროებებს ინოვაციური გადაწყვეტილებებით და მომსახურებებით. ტრანსაქციაზე დაფუძნებული პროცესები შეადგენს ფინანსური საქმიანობის 60% -ს. მეორეს მხრივ, გადაწყვეტილების მხარდაჭერისა და ანალიზის პროცესებზე დახარჯული დრო მხოლოდ 25% -ს შეადგენს. Grid Group– ის საკონსულტაციო პროგრამით შექმნილი პროგრამული სისტემებით, ფინანსთა თანამშრომლებს შეუძლიათ მეტი დრო დახარჯონ ანალიზსა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესებზე, კომპანიების სხვადასხვა პროცესების მომზადებისა და ინტერნეტით ხელმისაწვდომი სისტემის წყალობით. ამ სექტორში, სადაც Grid Group ემატება დამატებით ღირებულებას თავისი ტექნოლოგიური სერვისებისა და გამოყენების ფენის გადაწყვეტილებების წყალობით; იგი შეიმუშავებს სექტორისთვის საჭირო საინფორმაციო ტექნოლოგიურ გადაწყვეტილებებს ბიზნეს პროცესების ღერძში და მის მიერ ჩატარებულ კვლევებთან კონტაქტის წერტილებზე, აქცენტს აკეთებს ბიზნესის მფლობელების საჭიროებებზე და ამზადებს მათ სამომავლო დარგობრივი ტრენინგებით.

Menu