Oracle Database

Oracle Database verilerimizi saklamak ve yönetmek için kullanılan birçok veritabanı
olmasına rağmen, bu veritabanları içinde ORACLE ın ayrı bir yeri vardır.

Günümüzde bütün kurumlar, verilerini güvenli bir ortamda saklamak ve yönetmek isterler. Gün geçtikçe veri hacimleri artmakta ve yönetimi daha karmaşık hale dönüşmektedir. Verilerimizi saklamak ve yönetmek için kullanılan birçok veritabanı olmasına rağmen, bu veritabanları içinde ORACLE ın ayrı bir yeri vardır. Oracle Database, gelişmiş bir ilişkisel veritabanı yönetim sistemidir (Relational Database Management System (RDBMS)). RDBMS, büyük miktardaki verilerin güvenli bir şekilde tutulabildiği, bilgilere hızlı erişim imkanlarının sağlandığı, bilgilerin bütünlük içerisinde tutulabildiği ve birden fazla kullanıcıya aynı anda bilgiye erişim imkanının sağlandığı programlardır.

Neden Oracle Database?

  • Büyük miktarda veri tutar ve verilerin depolandığı alanlarda ayarlama imkanı verir.
  • Günün 24 saati ve haftalar boyu hiç kapatılmadan çalışabilmektedir.
  • İşletim sistemi, veri erişim dilleri ve ağ iletişim protokolleri standartlarıyla uyumludur.
  • Yetkisiz erişimleri engelleme ve kontrol edebilme imkanı sağlamaktadır.
  • Bütünlüğü veritabanı düzeyinde sağlayabilmektedir, böylece daha az kod yazılmaktadır.

Oracle 12c

Oracle Database 12c son version olarak büyük veri ve veri ambarı iş yüklerini yönetmek için en kapsamlı özellikler sağlar. Bunun ile birlikte Oracle Enterprise Manager 12c bulut sisteminiz için tek eksiksiz bulut yönetimi ve veritabanı izleme çözümüdür. Sizler Eğitimli uzman kadromuz ile tüm Oracle Database 12c Mimarisi ile hizmet vermekteyiz.

Oracle 11g

Oracle 11g, Gerçek Uygulama Testi (Real Application Testing) ile BT altyapılarında ihtiyaç duyulan değişiklik işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Gerçek Uygulama Testi bir veritabanı üzerinde meydana gelen iş yükünü istenilen zaman aralığında kaydetmeyi ve bu iş yükünü başka bir veritabanı üzerinde uygulayarak oluşacak problemleri öngörmeyi, performans sapmalarını tespit etmeyi olanaklı kılıyor. Bu sayede donanım veya yazılım alt yapısında meydana gelecek değişikliklerde oluşacak farklılıklar, test sistemlerinde net olarak ortaya çıkıyor ve sorunlar rahatlıkla bu aşamada giderilebiliyor.

Oracle Security

Oracle Veritabanları, dünyadaki çoğu gözde kuruluşların verilerini barındırmasından dolayı, saldırılara karşın, yüksek potansyel hedeflerdir. Veritabanında tek bir güvenlik açığının olmuşması kuruluşa büyük maddi zararlara sebep olabilir.

Verilerinizi güvende tutmak için Oracle’ın güçlü güvenlik araçlarını kullanın.

Oracle’ın sunduğu veritabanı şifreleme, şifreli anahtar yönetimi, kullanıcı yetkilendirmeleri, yetkisiz erişim denetleyicisi, veritabanı aktivite görüntüleyicisi, denetim raporlama ve veri maskeleme seçeneklerini kullanarak değerli verilerinizi koruyun.

Bu seçenekleri kullanarak uygulamalarda herhangi bir değişiklik yapmaksızın, zaman ve maliyetten tasarruf sağlayabilir, güvenilir veri güvenlik çözümleri elde edebilirsiniz.

Bu alanda Grid Group deneyimli ekibi veritabanınızın güvenlik gereksinimlerini sağlamak için veritabanı erişim yetkileri, şifreleme politikası, kritik tablolara erişim denetimi ve taleplerinize istinaden size özel çözümler sunmaktadır.

Database Performans Tuning

Veritabanı ve ona bağlı sistemler yavaş veya tepkisiz olduğunda, performans ayarlamaları, sorunun kaynağını belirlemek ve mevcut donanım altyapınızın uygun kaynak dağılımı ile artan yükleri karşılayacak şekilde ayarlanması bu problem için sağlanan en uygun çözümlerden biridir.

Performans hedefleri açıkça tanımlandığında, performans tuning’in ne zaman başarıyla gerçekleştiğini kolayca belirlenebilir. Başarılı tuning işlemi, veritabanı yöneticisinin kullanıcılar ile kurduğu işlevsel hedeflere, ölçütlerin karşılanıp karşılanmadığına göre ölçme kabiliyetine ve istisnaların üstesinden gelmek için düzeltici önlem alma becerisine bağlıdır.

Performans sorunlarını çözmekle yükümlü olan veritabanı yöneticisi, tepki süresini belirleyen tüm etkenleri geniş açıdan görmelidir. Performans problemlerinin algılandığı alan genellikle sorunun asıl kaynağı değildir. Bu nedenle performans sorunlarının belirlenmesi için sorunun gerçek kaynağını bulmak gerekmektedir.

Sürekli performans izleme, iyi konfigre edilmiş bir sistemi daha iyi korumanıza olanak tanır. Uygulamanın zaman içindeki performansının geçmişini tutarak karşılaştırmalar yapıp veri büyüme hızını ve ona karşın performans gereksinimlerini gözlemleyebilir ve bu sayaede gerekli çözümleri önceden belirleyebilirsiniz.

Grid Group veritabanı yöneticileri veritabanınızın performansını 7/24 izleyerek bu konuda olası sorunlarınıza erken müdahale ve iyileştirme için öneriler sağlamaktadır.

Oracle Audit Vault and Database Firewall

Oracle Audit Vault & Database Firewall, veritabanları, işletim sistemleri, dizinler ve diğer kaynaklardan aldığı denetim verilerini raporlar şeklinde filtrelenip görüntülenmesini sağlar.

Yetkisiz erişim ve diğer olası tehditleri algılamak ve önlemek için Oracle ve Oracle-dışı veritabanlarında yapılan işlemlerin trafiğini izler.

Oracle Database Firewall, veritabanına giden SQL komutlarını denetleyen ve bu komutlara izin verip rapor halinde kaydetme, uyarma, yedekleme veya bloklama işlemleri sağlayan yeni nesil SQL sorgu- analiz motorudur. Oracle Database Firewall, belirli kurallar ile SQL kategorisi, günün saati, uygulama, kullanıcı ve IP adresi de dahil olmak üzere kriter bazlı erişim kısıtlamaları sağlar.

Bu kurallar gerekli şekilde düzenlenip doğru SQL analizi ile birleştirildiğinde, yanlış uyarıların minimuma indirgenmesine ve sadece önemli verilerin toplanmasına olanak sağlar. Database firewall tarafında gerçekleşen işlemler, Audit Vault Sunucusu’na raporlar halinde kaydedilir ve denetim raporlarına ilaveten networkte gözlemlenen olayların eklenmesini sağlar.

Denetim için ideal çözümlerden biri olan Oracle Audit Vault and Database Firewall, Grid Group ekibi tarafından kurulmakta ve günlük takip edilmektedir. Denetim yetkisi olan kullanıcı, günlük ve aylık raporlar ile veritabanında yapılan tüm kritik işlemlerin gözetimini sağlamaktadır.

GoldenGate

GoldenGate, gerçek zamanlı veri entegrasyonu ve replikasyonu için kapsamlı bir yazılım paketidir. Farklı veritabanları arasında yüksek erişilebilirlik çözümleri, gerçek zamanlı veri entegrasyonu, işlem değişikliği verilerini yakalama, veri replikasyonu, dönüşümler, operasyonel ve analitik sistemler arasında doğrulama yapılmasını sağlar. Oracle GoldenGate, basitleştirilmiş yapılandırma, yönetim, entegrasyon, bulut ortamları için destek ve gelişmiş güvenlik özellikleri ile yüksek performansı bir araya getirmektedir.

Söz konusu replikasyon ise, Oracle GoldenGate en ideal çözümlerin başında yer almaktadır ve kurulum ve yönetimi Grid Group veritabanı yöneticileri tarafından sağlanmaktadır.

Oracle Linux

Oracle tarafından düzenlenmiş bir Red Hat Enterprise Linux (RHEL)-tabanlı işletim sistemidir. Oracle Linux tamamen ücretsizdir ve Oracle’ın web sitesinden kolaylıkla indirilebilir.

Oracle uygulamalarının daha performanslı ve hızlı kurulabilmesi için Oracle Linux’a bazı tanımlamaların önceden yapılmış olması ilave ayarlar gerektirmeksizin daha hızlı, güvenli ve efektif çalışma sağlar.