Ms Project Eğitimi

Ms Project Eğitimi, Microsoft Project’in nasıl kullanıldığını uygulama
projeleri üzerinde kapsamlı olarak anlatıldığı eğitimdir.

Ms Project Eğitimi, Microsoft Project’in nasıl kullanıldığını uygulama projeleri üzerinde kapsamlı olarak anlatıldığı eğitimdir. Sektörde birçok değerli projeye danışmanlık yapmış ve birçok kuruma eğitim vermiş danışmanlarımız tarafından verilen Ms Project eğitimi, iyi bir planlamacı ve Proje Yöneticisi olmak isteyen katılımcılarımız için önemli bir adım teşkil etmektedir. Ms Project eğitimimizin bir diğer önemli yanı da Ms Project eğitimi sonrası katılımcılarımıza sağladığımız 1 yıllık uzaktan destektir.

Bu Eğitimi Kimler Almalı?

Ms Project Eğitimi, Proje Yönetim süreçleri içerisinde yer alan İnşaat Mühendisi, Mimar, Endüstri Mühendisi, Proje Yöneticisi ve Planlamacılar için tasarlanmıştır. Bu program eğitim süresince katılımcıların alacağı temel proje yönetimi ve planlama bilgilerini Ms Project programı üzerinde uygulama ve Planlama sistematiğini öğretmek amacı ile düzenlenmiştir.

Etkili Kullanım

Hem müşterileriniz hem sizler için kullanımı oldukça kolaydır. Müşterileriniz size ihtiyaç duymadan birçok bilgiye ulaşabilir. Ayrıca her büyüklükteki firmaya uyarlanabilir olması da kullanımını kolay kılan başka bir özelliğidir.

Bunun yanında Outlook gibi birçok uygulamayla birleştirerek Microsoft Dynamics CRM’I daha etkili kullanabilirsiniz. Mesela formatınızı kaybetmeden otomatik e-mail kampanyaları oluşturabilir, Excel’den verileri çekebilirsiniz. Müşteriler onların seçtikleri sosyal ağlarda ya da onların istedikleri şekilde iletişim kurmak istedikleri için Microsoft Dynamics CRM de bu birleşme özelliğiyle müşterilerinizin memnuniyetini arttırıcı yöndedir.

Temel Eğitim
Yeni Proje Oluşturma
 • Proje taslağının hazırlanması, proje detaylarının belirlenmesi
 • Ms Project’te yeni proje oluşturulması
 • Proje aktivitelerinin(tasks) programa girilmesi
 • Girilen aktivitelerin kendi içlerinde organize edilmesi, WBS oluşturulması
 • Aktivitelerin iş sürelerinin belirlenmesi ve programa girilmesi
 • Aktiviteler arası ilişkilerin/bağların oluşturulması
 • Önceliklerin belirlenmesi
 • Sınırlamalar oluşturarak aktivitelerin tarih ve sürelerine müdahale
 • Milestone’ların projeye yerleştirilmesi
 • İş takvimlerinin oluşturulması ve aktivitelere atanması
Projeye Kaynakların Atanması
 • Projede kullanılacak kaynakların belirlenmesi
 • Aktivitelere ilgili kaynakların atanması
 • Aktivitelere malzeme kaynakların atanması
 • Kaynak atamalarının kaynağa ve aktiviteye göre kontrol edilmesi
 • Kaynak maliyetlerinin oluşturulması ve planlanması (iş ve malzeme)
 • Sabit kaynak maliyetlerinin oluşturulması
 • Planlanan kaynak maliyetlerinin gözden geçirilmesi
Proje Planının Kontrolü ve Revizyonu
 • Kritik yol ve kritik aktivitelerin incelenmesi
 • Aktivitelerin başlangıç ve bitiş tarihlerinin kontrolü
 • Proje varsayımlarının plan üzerinde kontrolü
 • Aktivitelerin iş yüklerinin gözden geçirilmesi ve optimizasyonu
 • Maliyetlerin kontrolü ve revizyonu
İleri Eğitim
Projenin Güncellenmesi ve Takibi
 • Baseline oluşturulması (Projeye baseline olarak tanımlanması)
 • Aktivite başlangıç-bitiş tarihlerinin programa girilmesi
 • Aktivite/iş ilerlemelerinin programa girilmesi
 • Kaynak kullanımlarının programa girilmesi
 • Projenin güncellenmesi
 • İş programı ilerlemeleri,kaynak kullanımları ve maliyet izleme ve kontrol
Raporlar
 • Projeden genel raporlarla özet bilgilerin alınması
 • Aktivite,maliyet/bütçe,kaynak ve iş gücü raporlarının oluşturulması
 • Kullanıcıya özel rapor formatlarının oluşturulması
 • Excel kullanarak proje detaylarının raporlanması ve grafiklendirilmesi
Anaproje-Altproje Oluşturulması
 • Ana proje ve Alt proje yapısı ve birbiriyle ilişkilendirilmesi
 • Görünüm ve Format Ayarları
 • Kişisel Görünümlerin (views) oluşturulması
 • Table,Field,Group,Filter ve Outline codes ayarlamalar