E-Arşiv

E-Arşiv uygulaması hem güvenlik sağlanması hemde evrak karmaşasından kurtulmak için günümüzde aktif olarak kullanılmaktadır.

E- Arşiv Zorunluluk Alanları

Dijital ortamda vergi kanununun esaslarına uyularak oluşturulan faturanın 2, nüshasının elektronik ortamda ibraz ve saklama uygulamasına kısaca E- Arşiv demekteyiz.

E -Arşiv uygulaması hem güvenlik sağlanması hemde evrak karmaşasından kurtarmak için günümüzde aktif olarak kullanımı yaygınlaşmakla beraber şirketlere birçok fayda sağlamaktadır.

E- Arşiv ve Güvenlik Detayları

Şirketler SüperEntegratör'nun bu sistemine geçiş yaparak öncelikle artık manuel olarak yapılan hata payı elektronik ortama göre daha fazla olan eski sistemden elektronik sisteme geçiş yapmaları başlı başına güvenlik sağlamaktadır. Elektronik ortamda güvenlik, dosya şeklinde arşivlemeye göre birçok fayda sağlamak ile beraber dikkat edilmesi gereken arşivlenen sistemin güncel bir yapıda olması çeşitli saldırılara karşı güvenlik seviyelerinin yüksek olmasıdır.

Eski tip arşivleme yönteminde dosya olarak biriktirilen evraklar hem şirket için büyük zorluk hemde dosya ömür ve yenilenme sorunları ile deforme olma gibi çeşitli komplike sorunlar çıkmasına sebep olmaktadır. Bu sorunlar hem evraklara ulaşımda büyük sıkıntıların ortaya çıkmasına hemde şirketlere ekstra maliyet yükü oluşmasına neden olmaktadır.


E- Arşiv ve Zorunluluk

2015 sonrasında brüt satış geliri 5 milyon TL ve üzerinde olan internet satışı yapan mükelleflerin geçiş zorunluluğu bulunmaktadır. Mükellefler vergi kanunu usul ve esaslara uyarak hazırlıklarını ve başvurularını tamamlayarak sisteme geçiş yapabilirler.

Sistemin getirdiği zorunluluk sistemi kullanan mükelleflere ve devlet kurumlarına büyük kolaylık sağladığı gibi ortaya çıkan eski sistemde bulunan düzensiz ve komplike hataların ortaya çıkmasını en aza indirgenmesini sağlamaktadır.